BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 30 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 7

 Izaijo knyga
  
 Emanuelio gimimas
  
Iz 7

10 VIEŠPATS vėl kalbėjo Ahazui: 11 „Prašyk VIEŠPATĮ, savo Dievą, sau ženklo, – tebūna jis ar iš Šeolo gelmių,[i4] ar iš padangės aukštybių“. 12 Ahazas atsakė: „Ne! Neprašysiu ir negundysiu VIEŠPATIES!“[i5] 13 Tuomet jis atsakė:

„Klausykitės, Dovydo namai! Negi per maža

jums varginti žmones, kad jūs varginate ir mano Dievą?!

14 Todėl pats Viešpats duos jums ženklą:[i6]

Štai ta mergelė laukiasi, –

ji pagimdys sūnų

ir pavadins jį Emanuelio vardu.

  
Išnašos:
1Iz 7,1: Ahazas valdė nuo 735 iki 715 m. prieš Kristų. Jeruzalę užpuolė Aramas (Sirija) ir Izraelis, norėdami priversti Ahazą dėtis į sąjungą prieš Asiriją. Žr. 2 Kar 16.
2Iz 7,3: Šear-Jašub yra simbolinis vardas: Likutis sugrįš!
3Iz 7,6: Tabeelio sūnus: Jeruzalės priešų šalininkas.
4Iz 7,11: ... Šeolo gelmių... padangės aukštybių: Pranašas siūlo karaliui prašyti nepaprasto ženklo – stebuklo, kad Dievas tikrai apsaugos Dovydo dinastiją nuo išnaikinimo.
5Iz 7,12: ... negundysiu VIEŠPATIES: Ahazas pareiškia, kad jis labiau pasitiki Asirijos galybe negu Dievu.
6Iz 7,14: Pranašo karaliui siūlomas ženklas lemtingą valandą turi ryšį ne tik su Judo karalystės saugumu (žr. Iz 7,15.17), bet ir su išsipildymu pažado, kadaise Dievo duoto Dovydui (žr. 2 Sam 7,8-16), kad gims idealusis Izraelio karalius. Emanuelis hebrajiškai Immanuel t. y. Su mumis {yra} Dievas – laiduoja ir Judo karalystės saugumą, ir Dievo pažado išsipildymą. Krikščionybė, sekdama evangelistu Matu, tiki, kad šis ženklas tapo tikrove Betliejaus Kristuje ir Mergelėje Motinoje. Taigi Emanuelio ženklas turi dvigubą prasmę: 1) Ženklas – būsimojo Ahazo įpėdinio Hezekijo gimimas.Izraelio viltys rėmėsi Dovydo dinastijos išlikimu. 2) Ženklas idealiojo Dovydo įpėdinio gimimas. Iškilmingas pranašystės tonas ir simbolinis kūdikio vardas rodo, kad pranašui šis gimimas reiškia daugiau negu Dovydo dinastijos išlikimą. Pranašui yra svarbu pasakyti, kaip Dievas lemiamai įeina į istoriją, įkurdamas mesijinę karalystę (žr. Iz 9,1-6; 11,1-9). Emanuelio pranašystė viršija Hezekijo asmenį. Naujasis Testamentas, – Mt 1,23 cituodamas Iz 7,14 ir Mt 4,15-16 cituodamas Iz 8,23-9,1 (žr. Jn 1,5), – čia įžvelgia pranašystę apie Jėzaus Kristaus gimimą. Ta mergelė hebrajiškajame tekste ha’almah, t. y. ta jauna moteris. Istoriškame kontekste ha’almah yra Ahazo žmona, sosto įpėdinio Hezekijo motina. Septuaginta ha’almah verčia žodžiu he parthenosta mergelė
7Iz 7,15: Varškė ir medus: kukli mityba rodo, kad po nuniokojimo vešlūs Judo karalystės laukai buvo virtę ganyklomis. Žr. Iz 7,21-25.
8Iz 7,20: Dievas panaudos Asiriją, žiaurią imperiją iš anapus Eufrato, kaip įrankį – skustuvą, kad priverstų savo tautą apsigalvoti.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 7

Izaijo knygaSkyrius: 8

 Izaijo knyga
  
Iz 8

10 [i5]Tarkitės dėl sumanymo,

bet jis nueis vėjais;

spręskite, ką daryti,

bet savo sprendimo neįvykdysite,

nes „Su-mumis-yra-Dievas!“

  
Išnašos:
1Iz 8,1: ... iškiomis raidėmis, kad visi galėtų lengvai perskaityti. Maher-šalal-haš-baz: simbolinis vardas, kurį Izaijas turėjo duoti kitam savo sūnui (žr. 3-iąją eilutę). Jis reiškia Greitai {imk} grobį – Skubėk plėšti – ir nusako asirų elgesį.
2Iz 8,2: ... patikimų liudytojų: Jie turės paliudyti, kad Izaijas pranašavo apie būsimą sunaikinimą. Apie kunigą Uriją žr. 2 Kar 16,10.
3Iz 8,3: ... su pranaše: Izaijo žmona.
4Iz 8,6: Ši tauta: Judo karalystė. Šiloaho vandenys: Srovė, kuri teka į Šiloaho tvenkinį Jeruzalėje. Ji teka lėtai ir simbolizuoja tylią ir apvaizdžią Dievo globą, kurią Jeruzalė atmeta. Todėl Dievas pasišaukia galingąją Asirijos kariuomenę, įvaizdintą Eufrato upe, kad nuniokotų Judo karalystę. Tačiau ji nebus visiškai sunaikinta, nes ji – Emanuelio kraštas.
5Iz 8,10: Izraelio priešų planas žlugs, nes su mumis yra Dievas – Emanuelis.
6Iz 8,16: ... laikyk tarp mano mokinių: perduok būsimosioms kartoms.
7Iz 8,18: ... ženklai: Izaijas ir jo sūnūs turėjo simboliškus vardus.
8Iz 8,23: ... Zebuluno... Naftalio: šiaurinė Palestina, – ji pirmoji pajuto Asirijos jungą. Tačiau Dievas ją išperka, kaip jis išperka ir visą savo tautą. Pajūrio vieškelis ėjo nuo Damasko per pietinę Galilėją į Viduržemio jūros pakrantę. Tautų Galilėja: šiaurinė Galilėja su pagonių gyventojais. Žr. Joz 20,7; Iz 9,1. Mt 4,15-16 ją mini, nes Jėzus pradėjo savo viešąją veiklą Galilėjoje.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 8