BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 63

 Izaijo knyga
  
Iz 63

16 nes tu gi mūsų tėvas!

Nors Abraomas mūsų nepažintų

nei Izraelis nenorėtų nieko apie mus žinoti,

tu, VIEŠPATIE, mūsų tėvas, –

„Mūsų Atpirkėju“ esi pavadintas amžiams.

17 Kodėl gi, VIEŠPATIE, leidi nuo tavųjų kelių mums nuklysti,

užkietini mūsų širdį tavęs nebijoti?

Sugrįžk dėlei savųjų tarnų,

dėl genčių – tavos nuosavybės.

19 Mūsų dalia tokia,

lyg tu nebūtum niekad mūsų valdovu buvęs,

tartum niekad mes tavuoju vardu nebūtume vadinęsi.

O, kad perplėštum dangus ir nužengtum, –

kalnai prieš tave sudrebėtų!

  
Išnašos:
1Iz 63,1-63,6: Dramatiškas Dievo ir pranašo pokalbis apie Dievo teismus istorijoje. Vien Viešpats įgyvendina teisumą ir teisingumą tarp tautų.
2Iz 63,7-64,11: Malda, sukurta prieš Babilonijos tremties galą. Pranašas prisimena Dievo gerumą Izraelio tautai praeityje (63,7-10), ypač Išėjimo iš Egipto metu (63,11-14), ir maldauja Viešpatį vėl ateiti į pagalbą savo tautai (63,15-64,3), kuri dabar nuoširdžiai išpažįsta savo nuodėmes (64,4-11).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 63

Izaijo knygaSkyrius: 64

 Izaijo knyga
  
Iz 64

2 Kai darei baisius darbus,

kurių mes nesitikėjome,

tu nužengei, ir kalnai drebėjo prieš tave.

3 Nuo amžių nėra niekas patyręs, –

ausis negirdėjo, akis neregėjo,

kad be tavęs būtų kitas Dievas,

darantis tokius darbus tiems,

kurie juo pasitiki.

4 O, kad sutiktumei mus, vykdančius teisumą,

o, kad neužmirštume mes tavęs savo keliuose!

Štai tu pyksti, o mes esame nuodėmingi, –

5 visi mes tapome lyg nešvarūs,

mūsų teisūs darbai tarsi suteršti skudurai.

Nuvytome mes visi kaip lapai,

ir mūsų blogi darbai tartum vėjas mus neša.

6 Nėra kas šauktųsi tavojo vardo,

kas stengtųsi tvirtai tavęs laikytis.

Tu paslėpei savąjį veidą nuo mūsų

ir mus atidavei mūsų blogiesiems darbams į rankas.

7 O vis dėlto, VIEŠPATIE, tu – mūsų tėvas.

Esame mes molis, o tu – mūsų puodžius:

visi mes esame tavųjų rankų darbas.

  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 64