BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 64

 Izaijo knyga
  
Iz 64

1 Kaip liepsna uždega žabus,

kaip liepsna užvirina vandenį,

kad taip tu apreikštum savąjį vardą priešams,

tautos prieš tave drebėtų!

2 Kai darei baisius darbus,

kurių mes nesitikėjome,

tu nužengei, ir kalnai drebėjo prieš tave.

3 Nuo amžių nėra niekas patyręs, –

ausis negirdėjo, akis neregėjo,

kad be tavęs būtų kitas Dievas,

darantis tokius darbus tiems,

kurie juo pasitiki.

4 O, kad sutiktumei mus, vykdančius teisumą,

o, kad neužmirštume mes tavęs savo keliuose!

Štai tu pyksti, o mes esame nuodėmingi, –

5 visi mes tapome lyg nešvarūs,

mūsų teisūs darbai tarsi suteršti skudurai.

Nuvytome mes visi kaip lapai,

ir mūsų blogi darbai tartum vėjas mus neša.

6 Nėra kas šauktųsi tavojo vardo,

kas stengtųsi tvirtai tavęs laikytis.

Tu paslėpei savąjį veidą nuo mūsų

ir mus atidavei mūsų blogiesiems darbams į rankas.

7 O vis dėlto, VIEŠPATIE, tu – mūsų tėvas.

Esame mes molis, o tu – mūsų puodžius:

visi mes esame tavųjų rankų darbas.

8 Nepyk taip smarkiai ant mūsų, VIEŠPATIE,

mūsų kaltės neminėk amžinai.

Pažvelgti teikis: štai mes visi – tavo tauta.

9 Šventieji tavo miestai dykuma virto, –

Zionas – tyrai, Jeruzalė – dykynė.

10 Mūsų didi ir šlovingoji Šventykla,

kurioje mūsų tėvai tave garbindavo,

pavirto liepsnų grobiu, –

visa, kas mums buvo miela, griuvėsiai.

11 Ar po viso to gali susilaikyti, VIEŠPATIE?

Ar vis dar gali tylėti

ir taip baisiai mus skaudinti?

  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 64