BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 27 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Jobo knygaSkyrius: 12

 Jobo knyga
  
 Jobo atsakas
  
Job 12

1 Cofarui Tada Jobas atsakydamas tarė:

2 „Iš tikrųjų jūs ypatingi žmonės,

ir išmintis mirs jums numirus!

3 Bet ir aš kaip jūs turiu smegenis;

nesu už jus menkesnis.

Bet tiek to, kas to nežino?

4 Tapau pajuoka savo bičiuliams.

‘Tas, kurį Dievas išklauso, kai jo šaukiasi,

yra teisus ir be priekaištų žmogus’, ­ tai pajuoka.

5 Savimi patenkintieji niekina nelaimę;

ji ištinka tuos, kurių kojos dreba.

6 Plėšikų palapinėse ramu,

saugiai gyvena tie, kurie Dievą pykdo,

tarsi laikytų Dievą savo rankose.

7 Tačiau paklausk gyvulių, ir jie tave pamokys,

padangių paukščių, ir jie tau pasakys.

8 Paklausk žemės augalų, ir jie tave pamokys,

jūros žuvų, ir jos tau paaiškins.

9 Kas iš jų visų nežino,

kad VIEŠPATIES ranka tai padarė?

10 Jo rankoje visų gyvūnų gyvastis

ir kiekvieno žmogaus gyvybės alsavimas.

11 Ar ne ausis svarsto žodžius,

kaip gomurys ragauja maistą?

12 Ar ne išmintį slepia žili plaukai,

o ilgas amžius ­ supratimą?

13 Dievo yra išmintis ir galybė,

jam priklauso patarimas ir supratimas.

14 Kai jis nugriauna, kas gali atstatyti?

Kai jis žmogų įkalina, kas gali jį išlaisvinti?

15 Kai sulaiko vandenis, ištinka sausra,

kai pasiunčia juos, jie aptvindo žemę.

16 Jo yra jėga ir išmintis;

jis valdo ir tą, kuris klysta,

ir tą, kuris klaidina.

17 Patarėjus paleidžia eiti basomis,

o teisėjus išveda iš proto.

18 Jis atpalaiduoja karalių varžtus

ir diržu suveržia jiems strėnas.

19 Kunigus paleidžia eiti basomis,

o galinguosius sunaikina.

20 Patikimiems vyrams atima žadą,

o seniūnams ­ sveiką protą.

21 Didžiūnams užkaria gėdą,

o stipruoliams nujuosia diržus.

22 Atskleidžia tamsybių gelmes,

apšviečia mirusiųjų buveinės tamsą.

23 Išaukština tautas, o paskui jas sunaikina,

išaugina tautas, o paskui jas palieka.

24 Žemės valdovams atima protą

ir palieka juos klajoti tyruose be kelio.

25 Jie grabaliojasi tamsoje be šviesos,

į visas puses svirduliuodami tarsi girti.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 12

Jobo knygaSkyrius: 13

 Jobo knyga
  
Job 13

1 Taip, savo akimis visa tai mačiau,

savo ausimis tai girdėjau ir suvokiau.

2 Ką jūs žinote, tai ir aš žinau.

Nesu už jus menkesnis.

3 Vis dėlto kalbėsiu Visagaliui,

­ aš noriu ginti savo bylą Dievo akivaizdoje.

4 O jūs drabstotės melu,

visi jūs ­ netikę gydytojai!

5 O, kad jūs iš viso tylėtumėte,

tai būtumėte išmintingi!

6 Tad išgirskite mano bylą,

išklausykit priekaištus iš mano lūpų.

7 Argi gindami Dievą jūs meluosite,

dangstysitės apgaulėmis?

8 Argi būsite jam šališki

ir stosite byloje už Dievą?

9 Argi išeis jums į gera, kai būsite ištirti?

Nejau galite jį apgauti,

kaip žmogus apgauna žmogų?

10 Jis tikrai jus išbars,

jeigu savo širdyje esate jam šališki.

11 Argi jo didybė jūsų negąsdins

ir jo baimė jūsų neapims?

12 Jūsų pamokymai ­ kaip pelenai,

o jūsų gynyba ­ molio skydas.

13 Tad patylėkite, išsakysiu, ką galvoju.

Nesvarbu, kas man atsitiks.

14 Įsikandęs dantyse nešiu savo kūną

ir ant delno pasidėsiu gyvastį.

15 Nors jis ir gali mane užmušti,

pasitikiu juo;

prieš jį ginsiu savo kelius.

16 Aš būsiu Dievo akivaizdoje, ir jis mane išgelbės,

nes nedoras žmogus nedrįstų stoti priešais Dievą.

17 Tad dėkitės į širdį mano žodžius,

tebūna jūsų ausyse tai, ką pasakiau.

18 Štai parengiau savo bylą

ir žinau, kad būsiu išteisintas.

19 Kas nori stoti į teismą prieš mane?

Sutinku iš anksto būti nutildytas ir mirti!

20 Tik suteik man du dalykus,

tuomet nesislėpsiu nuo tavo veido:

21 atitolink savo ranką nuo manęs ir neleisk,

kad tavęs išsigąsčiau.

22 Tada šauk, ir aš atsakysiu,

arba leisk man pirmam kalbėti ir man atsakyk.

23 Kiek mano kalčių ir nuodėmių?

Parodyk man mano nusižengimą ir mano nuodėmę.

24 Kodėl slepi savo veidą

ir elgiesi su manimi kaip su priešu?

25 Nejau nori gąsdinti vėjo blaškomą lapą

ir pulti vieną sausą šiaudą?

26 Juk meti man karčius kaltinimus

ir baudi mane už jaunystės kaltes.

27 Mano kojas įdėjai į šiekštą,

stebi visus mano takus

ir seki mano pėdsakais.

28 Žmogus sudūlėja kaip puvėsis,

kaip kandžių suėstas drabužis.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 13

Jobo knygaSkyrius: 14

 Jobo knyga
  
Job 14

1  Žmogus, gimęs iš moters,

gyvena trumpai, bet turi daug vargo,

2 pražysta kaip gėlė ir nuvysta,

praskuba tarsi šešėlis ir nesustoja.

3 Vis dėlto į tokį įsmeigi savo akis

ir kvieti teistis su tavimi!

4 Kas gali padaryti švarų daiktą iš nešvaraus?

Niekas negali.

5 Iš tikrųjų jo dienos suskaitytos,

tu žinai jo mėnesių skaičių

ir nustatei ribas, kurių peržengti jis negali.

6 Nusigręžk nuo jo, kad jis pailsėtų,

kol tarsi samdinys baigs dienos darbą!

7 Juk medis turi vilties:

nukirstas jis vėl ataugs,

ir atžalų jam netrūks.

8 Nors jo šaknys žemėje pasensta,

ir jo kelmas trūnija dulkėse,

9 vandens kvapo paliestas

jis atžels ir išskleis šakas kaip sodinukas.

10 Bet kai žmogus miršta, jis tampa bejėgis;

kai mirtingasis atsikvepia paskutinį kartą,

kur jis tada?

11 Kaip vanduo išgaruoja iš ežero,

kaip upė nusenka ir išdžiūsta,

12 taip žmogus atgula ir daugiau nebesikelia.

Jis pabus tik kai dangaus nebebus;

tik tada jis bus pažadintas iš miego.

13 O, kad paslėptum mane Šeole,

apsaugotum, kol praeis tavo įniršis,

nustatytum laiką ir atmintum mane!

14 Kai žmogus numiršta, ar bus jis vėl gyvas?

Per visas savo sunkios tarnybos dienas laukčiau,

kol ateis kas manęs paleisti.

15 Tu pašauktumei, o aš tau atsakyčiau,

ir tu ilgėtumeisi savo rankų kūrinio.

16 Juk tada mano žingsnių nebeskaičiuotum,

nebekreiptum akių į mano nuodėmę.

17 Mano nusižengimas būtų užantspauduotas maiše,

tu uždengtumei mano kaltę.

18 Deja! Kaip kalnas ilgainiui suyra ir sutrupa,

kaip uola pajuda iš savo vietos,

19 kaip vanduo išgraužia akmenis,

kaip staigi liūtis išplauna dirvos žemę,

taip tu sunaikini žmogaus viltį.

20 Įveiki jį amžinai, ir jis miršta,

pakeiti jo veidą ir išsiunti.

21 Jo vaikai pasiekia garbę, o jis to nežino;

jie išgėdinti, o jis to nepastebi.

22 Tik savo paties kūno skausmą jis jaučia

ir tik savęs gedi.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 14

Jobo knygaSkyrius: 15

 Jobo knyga
  
 Elifazas bara Jobą
  
Job 15

1 Tada Elifazas Temanas atsakydamas tarė:

2 „Argi išmintingas žmogus turėtų atsakyti vėjų kalba

ir prisipildyti rytų vėjo?

3 Argi jis turėtų įrodinėti tauškalais,

jokios vertės neturinčiais žodžiais?

4 Tu net Dievo baimę atmeti

ir nuo maldos Dievui susilaikai.

5 Tavo kaltė pamoko tavo burną,

užtat tu ir renkiesi suktą kalbą.

6 Ne aš, bet tavo paties burna tave pasmerkia,

tavo lūpos prieš tave liudija.

7 Argi tu žmonijos pirmagimis?

Nejau buvai sukurtas anksčiau už kalvas?

8 Argi klauseisi Dievo taryboje?

Nejau vien sau priskiri išmintį?

9 Ką tu žinai, ko mes nežinome,

arba ką supranti, kas mums neaišku?

10 Mūsų pusėje ­ seni žilagalviai vyrai,

kur kas senesni už tavo tėvą.

11 Argi tau per maža Dievo paguodos ­ žodžio,

kad jis švelniai su tavimi elgiasi?

12 Kas atėmė iš tavęs širdį,

kodėl apsiblausė tavo akys,

13 kad atgręži savo dvasią prieš Dievą

ir leidi sau taip šnekėti?

14 Kas tas mirtingasis,

kad galėtų būti švarus,

ar gimusis iš moters,

kad galėtų būti teisus Dievo akyse?

15 Dievas nepasitiki net savo šventaisiais,

net dangus jam atrodo nešvarus.

16 Tad ką ir sakyti

apie tą nepakenčiamą ir pagedusį žmogų,

geriantį nedorybes kaip vandenį!

17 Aš tau parodysiu, jei manęs klausysiesi,

ir paaiškinsiu tau, ką mačiau.

18 Išminčiai mane išmokė,

o jie buvo ištikimi savo protėviams,

19 kuriems vieniems Dievas davė šį kraštą;

jokie svetimšaliai tarp jų nesimaišė.

20 Nedoras žmogus raitosi kančioje

per visas savo dienas.

Engėjui skirti metai suskaičiuoti.

21 Siaubo klyksmas aidi jo ausyse;

ramybės metu užklumpa jį plėšikai.

22 Vilties sugrįžti iš tamsybės jis neturi;

kalavijas įžūliai žiūri jam į akis.

23 Jis bastosi, ieškodamas duonos,

klausinėdamas: ‘Kur ji?’

Jis žino, kad tamsybės diena jam parengta.

24 Nerimas ir skausmas jam kelia baimę,

pribloškia

kaip karalių, pasirengusį mūšiui.

25 Juk jis kėlė ranką prieš Dievą

ir drįso įžeisti Visagalį,

26 įžūliai jį puldamas

su savo stambiu gaubtu skydu.

27 Aptukęs jo veidas,

nuo lašinių išsipūtęs juosmuo.

28 Jis gyvens sugriautuose miestuose,

namuose, kuriuose niekas nebegyvens,

nes jiems skirta tapti griuvėsių krūvomis.

29 Turtingas jis nebus;

jo turtai neišliks,

nes jis neįleis šaknų į žemę.

30 Nuo mirties tamsybės jis nepabėgs,

bus kaip medis,

kurio atžalas nusvilins liepsna;

jis mirs nuo Dievo burnos kvėptelėjimo.

31 Tenepasitiki jis tuščiais įsikalbėjimais

apgaudinėdamas save,

nes tuščia apgaulė bus jo atlygis.

32 Nuvys jis pirma laiko,

ir jo šakos daugiau nebesužaliuos.

33 Nubarstys jis savo neprinokusias vynuoges

tarsi vynmedis

ir numes savo žiedus

tarsi alyvmedis.

34 Juk nedorųjų giminė nėra vaisinga,

ir ugnis suryja kyšininkų palapines.

35 Juk jie sumano kėslus, gimdo pikta,

o jų širdis rengia apgaulę.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 15