BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 12 01 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Siracido knygaSkyrius: 4

 Siracido knyga
  
Sir 4

1 Mano vaike, neatsakyk vargšui išteklių pragyventi,

neversk beturčio akių veltui laukti!

2 Nenuvilk alkano žmogaus,

neužgauk nelaimės užklupto žmogaus!

3 Nedidink bevilčio žmogaus vargo,

nedelsk duoti išmaldos suvargusiam.

4 Neatmesk elgetos prašymo,

nenugręžk žvilgsnio nuo vargšo.

5 Nenukreipk akių nuo žmogaus skurde,

neduok niekam progos tave keikti,

6 nes jei savo kartėlio skausme jis tave keiktų,

Kūrėjas išgirs jo skundo maldą.

7 Elkis taip, kad taptumei mylimas bendrijoje;

lenk galvą žemai prieš didžiūnus.

8 Išklausyk vargšų

ir draugiškai atsakyk į jų sveikinimą.

9 Gelbėk engiamą žmogų iš engėjo rankos;

teisingas nuosprendis tenebūna tau nemalonus.

10 Būk tėvas našlaičiams,

o jų motinai atstok vyrą.

Tuomet būsi tarsi Aukščiausiojo sūnus, ­

ir jis tave mylės labiau,

negu tave myli tavo motina.

Mokytoja Išmintis

11 Išmintis moko savo vaikus

ir rūpinasi tais, kurie jos ieško.

12 Kas ją myli, tas myli gyvenimą,

o tie, kurie jos ieško nuo ankstyvo ryto,

bus kupini džiaugsmo.

13 Kas jos laikosi, tas paveldi garbę,

kad ir kur jis būtų,

ir Viešpats suteikia jam savo palaiminimą.

14 Kas jai tarnauja, tas tarnauja Šventajam;

kurie ją myli, tuos myli Viešpats.

15 Kas jai paklūsta, tas valdys tautas,

o kas jos klausosi, tas gyvens saugiai.

16 Kas jai save patiki, tas ją turės,

ir jo palikuonys ją paveldės.

17 Iš pradžių ji veda žmogų vingiuotais takais,

neša jam baimę ir baikštumą,

vargina savo drausme

ir bando savo įsakais,

kad jo širdis visiškai ja pasitikėtų.

18 Tada užveda jį vėl ant tiesaus tako,

atneša jam laimę

ir apreiškia savo paslaptis.

19 Bet jei jis nueina klaidingu keliu,

ji palieka jį ir atiduoda pražūčiai.

20 Mano vaike, atsižvelk į laiko aplinkybes,

bijok to, kas negera,

ir nesigėdyk būti toks, koks esi.

21 Juk yra gėdos jausmas, vedantis į nuodėmę,

ir gėda, pelnanti garbę ir pagarbą.

22 Nebūk per griežtas pats sau,

neleisk gėdai vesti tave į pražūtį.

23 Nesusilaikyk nuo kalbėjimo, kai reikia kalbėti,

ir neslėpk savo išminties.

24 Juk išmintis reiškiasi per kalbą,

o išsilavinimas ­ per liežuvį.

25 Tiesai niekada neprieštarauk,

verčiau rausk dėl savo kvailumo.

26 Nesigėdyk išpažinti savo kaltės,

nebandyk sustabdyti tekančios upės.

27 Nešliaužiok prieš kvailį,

nerodyk šališkumo didžiūnui.

28 Už tiesą kovok ligi pat mirties,

ir Viešpats Dievas kovos už tave.

29 Nebūk pagyrūnas savo žodžiais

nei tingus ar lėtas savo darbais.

30 Nebūk kaip liūtas savo namuose

nei suktas ar įtarus su savo tarnais.

31 Tenebūna tavo ranka ištiesta imti

ir sugniaužta, atėjus laikui duoti.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 4