BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 12 05 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Michėjo knygaSkyrius: 5

 Michėjo knyga
  
Mch 5

1 O iš tavęs, Efratos Betliejau,

mažiausias tarp Judo kaimų,

man kils tas,

kuris valdys Izraelį.

Jo kilmė siekia tolimą senovę,

seniai praėjusius laikus.

2 Todėl jis paliks juos iki laiko,

kai laukiančioji kūdikio bus pagimdžiusi;

tuomet jo giminių likučiai sugrįš

pas Izraelio vaikus.

3 Jis tvirtai laikysis

ir ganys savo kaimenę VIEŠPATIES galia,

VIEŠPATIES, savo Dievo, galingu vardu.

Jie gyvens saugiai,

nes jo didybė pasieks žemės pakraščius.

4 Jis pats bus taika!

Jei Asirija ateis į mūsų kraštą

ir ims trypti mūsų žemę,

išrikiuosime prieš ją septynetą ganytojų,

aštuonetą karališkų vadų.

5 Jie valdys Asirijos kraštą kalaviju,

Nimrodo šalį nuogu kardu.

Jie išvaduos mus nuo asirų,

jei jie ateis į mūsų kraštą

ir mindžios mūsų šalies ribas.

6 Jokūbo likutis

tarp daugelio tautų tuomet bus

kaip VIEŠPATIES siunčiama rasa

ir kaip žolę palaistantis lietus,

nelaukiantis nieko iš žmogaus

ir nededantis vilčių į mariuosius.

7 Jokūbo likutis tarp tautų,

tarp daugelio tautų, tuomet bus

kaip liūtas tarp miško žvėrių

ir kaip liūtukas avių kaimenėse.

Kur tik jis eis, ten mindžios ir draskys,

ir nebus, kas išgelbėtų.

8 Tavo ranka pakils prieš priešus,

ir visi tavo priešininkai bus sunaikinti!

9 „Tą dieną, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­

atimsiu iš tavęs tavo arklius

ir sunaikinsiu tavo karo vežimus;

10 nuniokosiu tavo krašto miestus

ir sugriausiu visas tavo tvirtoves;

11 atimsiu iš tavo rankų apžavus,

ir tu nebeturėsi daugiau žiniuonių;

12 atimsiu iš tavęs tavo stabus

ir šventuosius akmenis,

ir tu nebesilenksi daugiau savo rankų dirbiniams;

13 išrausiu iš tavęs tavo šventuosius stulpus

ir sunaikinsiu tavo miestus.

14 Įpykęs atkeršysiu

tautoms, kurios nepakluso.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Michėjo knygaSkyrius: 5