BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 03 05 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pradžios knygaSkyrius: 49

 Pradžios knyga
  
Pr 49

29 Tada jiems įsakė, tardamas: „Aš tuojau būsiu paimtas pas savo giminę. Palaidokite mane su mano protėviais – oloje, kuri yra hetito Efrono lauke, – 30 oloje, kuri yra lauke prie Machpelos, priešais Mamrę, Kanaano krašte, – lauke, kurį Abraomas nupirko iš hetito Efrono kaip kapo vietą. 31 Abraomas ir jo žmona Sara ten buvo palaidoti, Izaokas ir jo žmona Rebeka ten buvo palaidoti, ir ten aš palaidojau Leą. 32 Laukas ir ola, esanti jame, buvo nupirkti iš hetitų“.

  
Išnašos:
1Pr 49,4: Reubenas neteko pirmagimystės teisių dėl to, kad nusikalto kraujomaiša. Žr. Pr 35,22.
2Pr 49,5: ... jų peiliai: turbūt tai yra užuomina į peilius, naudotus apipjaustant Šechemo vyrus (žr. Pr 34,24; taip pat Joz 5,2).
3Pr 49,10: ... kolei neateis tas, kuriam tai priklauso: skaitinyje pranašaujama apie Judo giminės pranašumą. Tai išsipildė Dovydo dinastijos iškilimu ir mesijiniu Jėzaus Kristaus, Dovydo sūnaus, atėjimu. Įprasta šiame skaitinyje atpažinti mesijinę reikšmę.
4Pr 49,11: ... vyne ... vynuogių sunkoje: Judo drabužiai poetiškai vaizduojami persunkti vyno krauju, traiškant gausų vynuogių derlių vyno spaudykloje. Žr. Iz 63,2.
5Pr 49,16: ... valdys: pažodžiui įgyvendins teisingumą. Dano vardas turi tą pačią šaknį kaip veiksmažodis įgyvendins teisingumą.
6Pr 49,19: Vardas Gadas hebrajų kalboje turi panašų skambesį kaip ir mūsų kalboje puolamas, užpuolikai, [užpuls] duos jiems...
7Pr 49,25-49,27: Panašus Juozapo giminių žemės derlingumo aprašas randamas Įst 33,13-16 tekste.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pradžios knygaSkyrius: 49

Pradžios knygaSkyrius: 50

 Pradžios knyga
  
 Jokūbo laidotuvės
  
Pr 50

Brolių prašymas atleisti

15 Juozapo broliai, matydami mirusį tėvą, pradėjo baimintis: „Galbūt Juozapas dar griežia ant mūsų dantį ir panorės mums atkeršyti už visa pikta, kurį mes jam padarėme?“ 16 Jie užkalbino Juozapą, sakydami: „Prieš mirdamas, mūsų tėvas paliepė: 17 Sakykite Juozapui: 'Aš prašau tave atleisti nusikaltimą ir nuodėmę savo broliams, kurie taip nedorai su tavimi pasielgė'. Taigi dabar prašome atleisti tavo tėvo Dievo tarnų nusikaltimą!“ Jiems taip bekalbant, Juozapas apsiverkė. 18 Tada pradėjo verkti ir jo broliai, parpuolė prieš jį ir sakė: „Mes esame tavo vergai!“ 19 Bet Juozapas jiems atsakė: „Nebijokite! Nejau aš esu Dievo vietoje? 20 Be to, nors jūs ir sumanėte man pikta, Dievas pakeitė tai į gera – leido išlaikyti daugelį žmonių, kaip jis šiandien ir daro. 21 Taigi būkite be baimės. Aš pats aprūpinsiu jus ir jūsų mažylius“. Taip maloniai jiems kalbėdamas, jis juos įtikino.

22 Juozapas pasiliko Egipte drauge su savo tėvo šeimyna. Juozapas susilaukė šimto dešimties metų. 23 Jis matė trečios kartos Efraimo vaikus; ir Manaso sūnaus Machiro vaikai gimė ant Juozapo kelių.

Juozapo mirtis

24 Po kurio laiko Juozapas tarė savo broliams: „Aš mirštu, bet Dievas tikrai aplankys jus ir išves jus iš šio krašto į kraštą, kurį jis pažadėjo, prisiekdamas Abraomui, Izaokui ir Jokūbui“. 25 Tuomet Juozapas prisaikdino Izraelio sūnus, tardamas: „Po Dievo aplankymo[i2] pasiimkite iš čia mano kaulus“.

26 Juozapas mirė būdamas šimto dešimties metų; jis buvo išbalzamuotas ir paguldytas į karstą Egipte.

  
Išnašos:
1Pr 50,10-50,11: Goren-haAtad{as}: Atado{t.y. Gervuogių} klojimas. Abel-Mizrajim{as}: Egiptiečių gedulas. Vieta nėra archeologų aptikta. Be to, sunku suvokti, kodėl gedulo apeigos įvyko krašte anapus Jordano, kai pačios laidotuvės buvo Hebrone. Turbūt ankstesnis pasakojimo variantas kalbėjo apie gedulo apeigas anapus Egipto vadi – Egipto upės, įprastinės Egipto ribos su Kanaanu.
2Pr 50,25: Po Dievo aplankymo: žmogaus gyvenimo ir istorijos įvykiai, žiūrint tikėjimo akimis, yra Dievo aplankymas. Išėjimas iš Egipto yra suprantamas kaip likiminis Dievo aplankymas – išpirkimas iš vergijos.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pradžios knygaSkyrius: 50