BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pradžios knygaSkyrius: 48

 Pradžios knyga
  
Pr 48

1 Netrukus Juozapui buvo pranešta: „Tavo tėvas silpnėja!“ Jis pasiėmė su savimi abu savo sūnus – Manasą ir Efraimą. 2 Kai Jokūbui buvo pasakyta: „Štai tavo sūnus Juozapas atėjo pas tave“ , – jis, sukaupęs jėgas, atsisėdo lovoje. 3 „Dievas Visagalis, – tarė Jokūbas Juozapui, – pasirodė man prie Luzo,[i1] Kanaano krašte, mane palaimino 4 ir man pasakė: 'Aš padarysiu tave vaisingą, – padauginsiu tave ir padarysiu iš tavęs tautų bendriją, o šį kraštą duosiu tavo palikuonims po tavęs kaip amžiną nuosavybę'. 5 Todėl abu tavo sūnūs, gimę tau Egipto žemėje, prieš man atsikeliant pas tave į Egiptą, yra mano: Efraimas ir Manasas bus lygiai mano, kaip yra mano Reubenas ir Simeonas. 6 Bet palikuonys, gimusieji tau po jų, bus tavo, o dėl paveldo jie bus žinomi jų dviejų brolių vardais. 7 [i2]Aš tai darau dėl to, kad, man grįžtant iš Padano, mano skausmui, tavo motina Rachelė mirė Kanaano krašte kelionės metu visai netoli Efratos. Aš ją ir palaidojau ten prie kelio į Efratą, tai yra į Betliejų“.

8 Izraelis, pamatęs Juozapo sūnus, paklausė: „O kas jie?“ – 9 „Jie yra mano sūnūs, kuriuos man čia davė Dievas“ , – atsakė Juozapas savo tėvui. O šis tarė: „Prašyčiau privesti juos prie manęs, kad galėčiau juos palaiminti“. 10 Izraelio akys buvo aptemusios nuo senatvės, ir jis negalėjo matyti. {Juozapas} tat privedė juos arčiau prie jo; jis juos pabučiavo ir apkabino. 11 Izraelis Juozapui tarė: „Niekad nesitikėjau vėl pamatyti tavo veido, ogi dabar Dievas man ir tavo vaikus parodė!“ 12 Tuomet Juozapas nukėlė juos nuo savo tėvo kelių ir nusilenkė veidu iki žemės. 13 Juozapas paėmė juodu abu – Efraimą dešine ranka Izraelio kairėje ir Manasą kaire ranka Izraelio dešinėje – ir privedė juos arčiau prie jo. 14 Bet Izraelis ištiesė savo dešinę ranką ir uždėjo ją ant galvos Efraimui, kuris buvo jaunesnis, o savo kairę ranką ant galvos Manasui, sukryžiuodamas savo rankas, nors Manasas ir buvo pirmagimis. 15 Jis palaimino Juozapą, tardamas:

„Dievas, kurio keliais ėjo

mano protėviai Abraomas ir Izaokas,

Dievas, kuris buvo

mano ganytojas nuo mano gimimo iki šios dienos –

16 angelas, kuris išgelbėjo mane

iš visų pavojų –

telaimina šiuos jaunuolius!

Tebūna juose mano vardas įamžintas

ir vardas mano protėvių Abraomo ir Izaoko!

Teišauga jie į didelę daugybę žemėje!“

17 Pamatęs, kad jo tėvas uždėjo savo dešinę ranką Efraimui ant galvos, Juozapas pamanė, jog tai neteisinga. Jis tat paėmė savo tėvo ranką perkelti ją nuo Efraimo ant Manaso galvos. 18 Savo tėvui Juozapas sakė: „Ne taip, mano tėve! Kadangi šis yra pirmagimis, uždėk savo dešinę ranką jam ant galvos“. 19 Tačiau tėvas nesutiko. „Aš žinau, mano sūnau, aš žinau, – jis tarė, – jis taip pat taps tauta, jis taip pat bus didis. Betgi jo jaunasis brolis bus didesnis už jį ir jo palikuonys taps tautų daugybe“. 20 Ir jis palaimino juos, sakydamas:

„Per tave Izraelio {tauta} laiminsis, tardama:

'Tepadaro tave Dievas

kaip Efraimą ir kaip Manasą!'“

Taip jis padarė Efraimą viršesnį už Manasą.

21 Paskui Izraelis tarė Juozapui: „Štai aš mirštu, bet Dievas bus su jumis ir sugrąžins jus į jūsų protėvių kraštą. 22 [i3]O dabar aš duodu tau viena dalimi daugiau negu tavo broliams, – dalį, kurią gražins iš amoriečių rankos savo kalaviju ir lanku“.

  
Išnašos:
1Pr 48,3: Luz{as}: senasis Bet-Elio miesto vardas (žr. Pr 28,19).
2Pr 48,7: Kadangi ankstyva Rachelės mirtis atėmė jai galimybę pagimdyti Jokūbui daugiau vaikų, jis jaučiasi teisus elgdamasis su savo vaikaičiais, lyg jie būtų jo paties vaikai.
3Pr 48,22: ... viena dalimi {arba vienu pečiu} daugiau: žaismas su žodžiu Šechem. Jis yra dviprasmis: žodis yra Šechemo – svarbaus miesto vardas ir ženklina petį – kūno dalį ar kalno šlaitą. Užuomina į Jokūbo sūnų Šechemo užėmimą (žr. Pr 34,24-29). Šechemo miestas buvo arti ribos tarp Manaso ir Efraimo giminių teritorijų (žr. Joz 16,4-9; 17,1-2.7).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pradžios knygaSkyrius: 48