BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 20 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pradžios knygaSkyrius: 15

 Pradžios knyga
  
 Sandora su Abraomu
  
Pr 15

1 Po šių įvykių VIEŠPATIES žodis atėjo regėjimo metu. Jis tarė:

„Nebijok, Abramai,

aš esu tavo skydas.

Tavo atpildas bus labai didelis“.

2 Bet Abramas atsakė: „Viešpatie DIEVE, kas man iš tavo dovanų, nes aš lieku bevaikis ir mano namų įpėdinis yra damaskietis Eliezaras!“ 3 Abramas pridėjo: „Palikuonio man nedavei, todėl vergas, gimęs mano namuose, bus mano įpėdinis“. 4 Ir štai atėjo jam VIEŠPATIES žodis: „Tas nebus tavo paveldėtojas. Tavo paveldėtojas gims iš tavęs paties“. 5 Išvedęs jį laukan, tęsė: „Pažvelk į dangų ir suskaityk žvaigždes, jei gali jas suskaityti“.Tada jis jam tarė: „Taip gausūs bus tavo palikuonys“. 6 Jis patikėjo VIEŠPAČIU, ir tai jam VIEŠPATS įskaitė teisumu.[i1]

  
Išnašos:
1Pr 15,6: Abraomo tikėjimas Dievo pažadais buvo jam įskaitytas kaip teisumo veiksmas. Teisumas yra Dievo rūpinimasis žmogaus išganymu, – Abraomas atsakė tikėjimu, priimdamas su pasitikėjimu Dievo teisumą savo gyvenime. Teisumo veiksmas – teisi žmogaus laikysena Dievo atžvilgiu. Dievas įskaitė tai Abraomui, t. y. davė jam teisę į pažadų įvykdymą. Apaštalas Paulius laiko Abraomo tikėjimą modeliu krikščionims (žr. Rom 4,1-25; Gal 3,6-9).
2Pr 15,9: ... treigę/treigį: subrendusį apeiginiams reikalams.
3Pr 15,16: ... ketvirtoji karta: hebrajiškasis žodis dor – karta reiškia ne tik kartos trukmę, bet ir įvairaus ilgumo laikotarpį.
4Pr 15,17: ... rūkstantis žarijų indas: pažodžiui krosnis. Dūmai ir ugnis yra Dievo Artumo simboliai. Nors tekstas to nemini, bet nėra jokios abejonės, kad Abraomas perėjo tarp padalytos skerdienos. Žr. Jer 34,18-20.
5Pr 15,18: ... sudarė sandorą: pažodžiui sukirto sandorą. Vaizdūs žodžiai turi ryšį su sandoros patvirtinimo apeigomis.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pradžios knygaSkyrius: 15

Pradžios knygaSkyrius: 21

 Pradžios knyga
  
Pr 21

Izaoko gimimas

1 VIEŠPATS pasielgė su Sara, kaip buvo sakęs, ir įvykdė, ką buvo pažadėjęs. 2 Sara pradėjo ir pagimdė Abraomui jo senatvėje sūnų tuo laiku, kurį Dievas buvo nurodęs. 3 Sūnui, kurį jam pagimdė Sara, Abraomas davė Izaoko vardą.

  
Išnašos:
1Pr 21,9-21,19: Šis pasakojimas apie Hagaros išvarymą yra iš Elohistinio šaltinio. Žr. Pr 16,5-14 tekstą apie Hagaros išvarymą, paimtą iš Jahvistinio šaltinio. Nors pasakojama apie tą patį įvykį, pasakojimai yra pernelyg skirtingi.
2Pr 21,22: Abimelechas atvyko drauge su kariuomenės vadu Fikolu, norėdamas priversti Abraomą, kad jis būtų nuolaidus.
3Pr 21,23: ... šioje vietoje: Beer-Šeboje (žr. 31-ąją eilutę). Abimelechas atkeliavo iš Geraros (žr. Pr 20,2), maždaug 48 km į vakarus nuo Beer-Šebos.
4Pr 21,31: Beer-Šeba: hebrajiškas vardas reiškia Septynių šaltinis, t. y. vieta, kurioje buvo septyni šuliniai, apie kuriuos daroma užuomina septynių ėriukų epizode (žr. 28-31 eilutes). Vardas gali būti suprastas ir kaip Priesaikos šaltinis.
5Pr 21,33: Dievas Amžinasis: hebrajiškai El-`Olam, t. y. Dievas – Tas, kuris yra amžinas. Vardas Dievybės priešizraelietiškoje Beer-Šebos šventovėje, bet Abraomo vartojamas tik kaip Jahvės – Viešpaties titulas. Žr. Iz 40,28.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pradžios knygaSkyrius: 21