BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 24 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pradžios knygaSkyrius: 20

 Pradžios knyga
  
 Abraomas ir Abimelechas
  
Pr 20

1 [i1]Iš ten Abraomas keliavo Negebo srities link, įsikūrė tarp Kadešo ir Šuro. Gyvendamas Geraroje kaip ateivis, 2 Abraomas apie savo žmoną sakė: „Ji yra mano sesuo“. Užtat Geraros karalius Abimelechas ją sau parsigabeno. 3 Naktį sapne Dievas atėjo pas Abimelechą ir jam sakė: „Tu mirsi dėl moters, kurią pasiėmei, nes ji yra ištekėjusi moteris“. 4 O Abimelechas dar nebuvo jos palietęs, todėl jis tarė: „Viešpatie, argi tu pražudytum nekaltą žmogų? 5 Argi ne jis pats man sakė: 'Ji yra mano sesuo'? Ir ji pati patvirtino: 'Jis yra mano brolis'. Kai tai padariau, mano širdis buvo dora ir rankos nekaltos“. 6 Tuomet sapne Dievas jam atsakė: „Taip, aš žinojau, kad tu tai darai dora širdimi ir nekaltomis rankomis. Be to, aš pats sulaikiau tave, kad man nenusidėtum, todėl ir neleidau tau jos paliesti. 7 Dabar tad sugrąžink vyrui žmoną, – kadangi jis yra pranašas,[i2] jis tave užtars, – ir liksi gyvas. Bet jei nesugrąžinsi, žinok, kad tikrai mirsi – pražūsi tu pats ir visa, kas tau priklauso“.

8 Abimelechas atsikėlė anksti rytą, susišaukė visus savo tarnus ir jiems papasakojo visa, kas buvo įvykę. Žmonės buvo baimės priblokšti. 9 Tuomet Abimelechas pasišaukė Abraomą ir jam tarė: „Ką tu mums padarei! Kuo aš tau nusidėjau, kad tu užtraukei man ir mano karalystei tokią didelę kaltę? Padarei man dalykų, kurie neturėtų būti daromi. 10 Ką gi tu sau manei, – klausė Abimelechas, – darydamas tokį dalyką?“ 11 „Aš pamaniau, – atsakė Abraomas, – kad šioje vietoje visiškai nėra Dievo baimės ir jie mane užmuš dėl mano žmonos. 12 Be to, ji iš tikrųjų yra mano sesuo – duktė mano tėvo, nors ir ne mano motinos duktė. Ji tapo mano žmona. 13 Kai Dievas išvedė mane klajoti toli iš tėvo namų, aš jai sakiau: 'Prašyčiau tavęs, padaryk man šią malonę – į kokią tik vietą nueitume, apie mane visur sakyk: jis yra mano brolis'“.

14 Abimelechas paėmė avių ir jaučių, vergų ir vergių ir davė juos Abraomui. Sugrąžino jam ir Sarą, jo žmoną. 15 „Mano kraštas yra prieš tavo akis, – tarė Abimelechas, – apsigyvenk, kur tik tau patiks“. 16 O Sarai sakė: „Štai! Duodu tavo broliui tūkstantį sidabro gabalų.[i3] Tai tau tarnaus kaip apgynimas nuo visų, esančių su tavimi, – tu esi visiškai išteisinta“. 17 Tuomet Abraomas užtarė pas Dievą, ir Dievas išgydė Abimelechą. Jis pagydė ir Abimelecho žmoną, ir verges, idant vėl galėtų gimdyti, 18 nes VIEŠPATS buvo padaręs visas Abimelecho namų moteris visiškai nevaisingas dėl Saros, Abraomo žmonos.

  
Išnašos:
1Pr 20,1-20,18: Šis pasakojimas yra iš Elohistinio šaltinio (žr. Pr 4,25 paaiškinimą). Jame sujungiami elementai, randami dviejuose labai panašiuose, bet skirtinguose Jahvistinio šaltinio pasakojimuose: Pr 12,10-20 ir 26,6-11.
2Pr 20,7: ... pranašas: hebrajiškai nabi’ ir reiškia {žmogus}, kuris kalba už kitą. Pranašas kalba už Dievą – šiame tekste – arba už kitą žmogų – žr. Iš 4,16.
3Pr 20,16: ... tūkstantį sidabro gabalų: ne skirtinga nuo gyvulių ir vergų dovana (žr. 14-ąją eilutę), bet piniginė gyvulių ir vergų vertė.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pradžios knygaSkyrius: 20