BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pradžios knygaSkyrius: 16

 Pradžios knyga
  
 Išmaelio gimimas
  
Pr 16

1 [i1]Abramo žmona Sarai nebuvo pagimdžiusi jam vaikų. Ji turėjo egiptietę tarnaitę, vardu Hagara. 2 Sarai kreipėsi į Abramą: „Štai VIEŠPATS sulaikė mane nuo gimdymo. Todėl įeik pas mano tarnaitę. Gal nors per ją aš turėsiu sūnų“. Abramas paklausė Sarai prašymo. 3 Taigi tada, kai Abramas buvo gyvenęs dešimt metų Kanaano krašte, Abramo žmona Sarai paėmė savo egiptietę tarnaitę Hagarą ir davė ją savo vyrui Abramui kaip žmoną. 4 Jis įėjo pas Hagarą, ir ji pradėjo. Pamačiusi, kad tapo nėščia, ji ėmė žiūrėti į savo šeimininkę su panieka. 5 Tuomet Sarai tarė Abramui: „Man daroma skriauda yra tavo kaltė! Daviau savo tarnaitę tau į glėbį, o ji, pasijutusi nėščia, žiūri į mane su panieka. Tebūna VIEŠPATS tavo ir mano teisėjas!“ 6 Abramas atsakė Sarai: „Tavo tarnaitė tavo rankose. Daryk su ja, kaip tau tinka“. Sarai tat su ja taip šiurkščiai elgėsi, kad ji nuo jos pabėgo.

7 VIEŠPATIES angelas[i2] atrado ją prie vandens šaltinio dykumoje, – prie šaltinio pakeliui į Šurą, – 8 ir tarė: „Hagara, Sarai verge, iš kur ateini ir kur tu eini?“ Ji atsakė: „Bėgu nuo savo šeimininkės Sarai“. 9 VIEŠPATIES angelas jai tarė: „Grįžk pas savo šeimininkę ir paklusk jos šiurkščiai rankai, 10 nes, – kalbėjo toliau jai VIEŠPATIES angelas, –

padarysiu tavo palikuonis taip gausius,

kad jie per daugumą bus nesuskaitomi“.

11 VIEŠPATIES angelas tęsė, jai sakydamas:

„Štai tu esi nėščia ir pagimdysi sūnų;

pavadinsi jį Išmaeliu,[i3]

nes VIEŠPATS išgirdo tavo sielvarto šauksmus.

12 Jis bus smarkus žmogus,

su ranka prieš visus,

ir visų rankos prieš jį.

Pykdamasis su visa savo gimine gyvens“.

13 Ji su ja kalbėjusį VIEŠPATĮ pavadino: „Tu esi 'Matymo Dievas',[i4] nes, – sakė ji, – argi aš iš tikrųjų mačiau Dievą ir, jį pamačiusi, išlikau gyva?“ 14 Todėl šaltinis buvo pavadintas 'Šaltiniu Gyvojo, kuris mane mato'.[i5] Jis yra tarp Kadešo ir Beredo.

15 Hagara pagimdė Abramui sūnų. Abramas sūnų, kurį jam pagimdė Hagara, pavadino Išmaeliu. 16 Abramas buvo aštuoniasdešimt šešerių metų, kai Hagara jam pagimdė Išmaelį.

  
Išnašos:
1Pr 16,1-16,6: Saros veiksmai derinasi su tuometine teisėtvarka. Pagal Nuzi miesto-valstybės įstatymą, bevaikė žmona privalėjo leisti šeimos tarnaitei turėti lytinius santykius su vyru, kad duotų šeimai palikuonį. Sara, norėdama palikuonio, elgiasi pagal šį huritų įstatymą.
2Pr 16,7: <>Viešpaties angelas: Dievo apsireiškimas žmogišku pavidalu. 13-oje eilutėje Viešpaties angelas yra tapatinamas su pačiu Viešpačiu.
3Pr 16,11: Išmael{iu}: hebrajų kalba šis vardas reiškia Dievas išgirdo.
4Pr 16,13: Matymo Dievas: hebrajiškai El-Roi ... išlikau gyva: senovėje buvo tikima, kad žmogus, pamatęs Dievą, turi mirti. Žr. Pr 32,31; Iš 20,19; Įst 4,33; Ts 13,22.
5Pr 16,14: Šaltiniu Gyvojo, kuris mane mato: hebrajiškai Beer-lahai-roi, t. y. šaltinis, kur galima matyti Dievą ir išlikti gyvam.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pradžios knygaSkyrius: 16