BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 23 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jobo knygaSkyrius: 38

 Jobo knyga
  
 G. VIEŠPATIES KALBA
  
 Jobai, ar gali atsakyti į šiuos klausimus?
  
Job 38

1 [i1]Tada VIEŠPATS kreipėsi į Jobą iš audros. Jis tarė:

12 Argi kada nors savo gyvenime esi įsakęs,

kad aušra ateitų ir diena prasidėtų?

13 Argi esi įsakęs, kad aušra paimtų žemę už kampų

ir iškratytų iš jos nedorėlius?

14 Žemė pakeičiama kaip molis po antspaudu

ir nudažoma, tarsi būtų drabužis.

15 Nedorėliai nustoja savo šviesos,

palūžta pakeltoji ranka.

16 Argi esi įėjęs į jūros šaltinius,

vaikščiojęs po bedugnės gelmes?

17 Argi buvo tau atvertos mirties durys,

ar matei Šeolo vartus?

18 Argi išmatavai žemės plotą?

Jeigu visa tai žinai, – pasakyk man!

19 Kuris kelias veda į šviesos buveinę,

kur yra tamsos vieta,

20 kad galėtumei nuvesti jas į jųjų valdas

ir parodyti joms takus į jų namus?

21 [i4]Tikrai tu žinai, nes ten kadaise gimei,

ir tavo metų skaičius apstus!

  
Išnašos:
1Job 38,1: Dabar pats VIEŠPATS įsikiša į ginčą ir kreipiasi į Jobą dviem kalbomis (žr. Job 38-39 ir 40-41). VIEŠPATS kalba apie savo išmintį ir galybę, kurios pernelyg viršija Jobo būklę. Užtat Jobas niekad neturėtų drįsti reikalauti, kad Dievas pateisintų savo veiksmus. Dievas kreipiasi į Jobą iš audros. Audra yra dažnas Dievo apsireiškimo fonas Senajame Testamente. Žr. Ps 18; 50; Nah 1,3; Hab 3.
2Job 38,3: ... susijuosk diržu strėnas: pasiruošk kovai, t. y. perkeltine prasme būk pasirengęs gintis.
3Job 38,7: ... visi dangaus gyvūnai: pažodžiui Dievo sūnūs, t. y. angelai. Žr. Job 1,6.
4Job 38,21: Dievo ironija.
5Job 38,22-38,23: Taip Dievas panaudojo krušos audrą Jozuės priešams Gibeono mūšyje nugalėti. Žr. Joz 10,11; Sir 46,5.
6Job 38,31: Žr. Job 9,9.
7Job 38,34: ... apsigaubti audros vandenimis: apsigaubti audros debesimi, kaip daro Dievas apsireikšdamas. Žr. Ps 18,12.
8Job 38,36: Dieviškosios išminties atspindžiai, pastebimi paukščių instinkte.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 38

Jobo knygaSkyrius: 40

 Jobo knyga
  
 Jobai, jau metas, kad tu man atsakytum
  
Job 40

3 Jobas atsakė VIEŠPAČIUI. Jis tarė:

4 „Štai esu menkutis! Ką galiu tau atsakyti?

Užsiimu sau ranka burną.

5 Nors kartą kalbėjau, nebekalbėsiu;

nors dusyk, daugiau to nebedarysiu“.

  
Išnašos:
1Job 40,15: ... Begemotą: hipopotamą. Begemotas yra ir pabaisa, ir mitologinis chaoso bei blogio simbolis.
2Job 40,25: ... Leviataną: krokodilą. Leviatanas yra ir jūros pabaisa, vaizduojanti chaosą. Žr. Job 3,8; 26,13; Ps 74,14. Dievo akyse jis yra tik žaislas. Žr. Ps 104,26.
3Job 40,30: ... pirkliai: pažodžiui kanaaniečiai. Kanaaniečiai buvo laikomi gerais pirkliais. Užtat jų vardas ir ženklino pirklius. Žr. Pat 31,24. Šios eilutės prasmė tokia: krokodilas yra pernelyg galingas Dievo kūrinys, kad galėtų būti parduodamas kaip paprasta žuvis.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 40