BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 29 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jobo knygaSkyrius: 41

 Jobo knyga
  
Job 41

1 „Tikėk[i1] manimi, kas tik pamato Leviataną,

netenka drąsos ir puola ant žemės.

2 Argi jis nėra nuožmus tam, kas jį pažadina?

Kas galėtų prieš jį[i2] stoti?

3 Kas jam priešintųsi ir nenukentėtų?

Po visu dangumi, kas?

4 Vargu ar man reikia kalbėti apie jo kojas

bei jo žygdarbių smulkmenas ir grakštų sudėjimą.

5 Kas gali nuplėšti jo išorinę apdangą

ar perdurti jo dvigubus šarvus?

6 Kas gali priversti jį pražioti savo nasrus?

Klaiką kelia jo pliki dantys!

7 Jo nugarą dengia tarsi eilės skydų,

glaudžiai sukabintų ir kietų kaip akmuo.

8 Vienas skydas prišlijęs prie kito,

kad net oras negali tarp jų praeiti.

9 Sujungti vienas su kitu,

jie vienas kitą neatskiriamai apkabina.

10 Kai jis čiaudi, blyksteli šviesa;

jo akys tarsi aušros prošvaistė.

11 Iš jo nasrų šoka liepsnos,

lekia žėrinčios kibirkštys.

12 Iš jo šnervių eina dūmai,

tarsi iš verdančio puodo ant žabų ugnies.

13 Jo alsavimas uždega anglis,

liepsnos pliūpsi iš jo nasrų.

14 Jo sprande slypi jėga;

klaikas apima visus jį išvydusius.

15 Jo raumenų sluoksniai glausti,

standūs ir nepajudinami.

16 Jo širdis tvirtai nulieta kaip akmuo,

kieta kaip apatinė girnapusė.

17 Kai jis piestu stoja, net galiūnai dreba,

nustėrę iš klaiko traukiasi.

18 Kas jį pultų, nenugalėtų kalaviju;

nenugalėtų nei ietimi, nei sviediniu, nei iešmu.

19 Geležį jis laiko šiaudais,

sudūlėjusiu medžiu – varį.

20 Strėlė neprivers jo bėgti;

laidynės akmenys jam tarsi šapai.

21 Vėzdai laikomi šiaudais;

jis juokiasi iš iečių zvembimo.

22 Jo pilvas kaip aštrios šukės;

jis šliaužia purvu tarsi kūlimo šlajos.

23 Jis padaro, kad gelmė kunkuliuoja tarsi katilas,

sumaišo jūrą kaip tepalų puodą.

24 Paskui save jis palieka blizgantį taką;

galėtum pamanyti, kad gelmė yra žila.

25 Žemėje sau lygaus neturi;

jis yra kūrinys be baimės.

26 Jis apžiūri visa, kas didinga;

jis yra visų išdidžiųjų gyvūnų karalius“.

  
Išnašos:
1Job 41,1-41,26: Leviatanas nėra paprastas kūrinys, bet jūros pabaisa, įasmeninanti chaosą.
2Job 41,2: ... prieš jį: kai kuriuose hebrajiškojo teksto rankraščiuose: prieš mane, t. y. prieš Dievą. Tas pat sakytina apie jam 3-iojoje eilutėje.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 41