BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2016 12 05 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Barucho knygaSkyrius: 3

 Barucho knyga
  
Bar 3

B. POEMA APIE IŠMINTĮ

9 „Klausyk, Izraeli, gyvenimo įsakymų,

dėmėkis, kad žinotumei, kas išmintinga.

10 Kas atsitiko, Izraeli,

kad esi savo priešų žemėje,

sensti svečioje šalyje,

11 susiteršęs mirusiais,

priskirtas prie žengiančiųjų į Požemį?

12 Nusigręžei tu nuo išminties šaltinio!

13 Jei būtumei ėjęs Dievo keliu,

gyventumei ramybėje per amžius.

14 Suvok, kur glūdi išmanymas,

kur stiprybė,

kur supratimas,

kad tada suvoktum,

kur ilgas gyvenimas ir gyvastis,

kur akių šviesa ir ramybė.

15 Kas rado išminties buveinę,

kas įsiveržė į jos lobynus?

  
Išnašos:
1Bar 3,22-3,23: Kanaano, Finikijos (žr. Ez 28,3-4), Temano (Jer 49,7) tautos garsėjo išmintimi drauge su Hagaros sūnumis, arba arabų gentimis, bet jie stokojo tikros išminties. Tikroji išmintis randama tik Dievo Įstatyme.
2Bar 3,24: Dievo Namai: kūrinija, Dievo sukurtasis pasaulis.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Barucho knygaSkyrius: 3