BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Barucho knygaSkyrius: 5

 Barucho knyga
  
Bar 5

1 Jeruzale, nusivilk savo gedulo ir skurdo drabužį,

apsivilk amžinu Dievo šlovės grožiu.

2 Apsigaubk Dievo teisumo skraiste,

užsidėk ant galvos Amžinojo šlovės gaubtuvą,

3 nes Dievas parodys tavo spindesį visai žemei.

4 Tu būsi amžinai Dievo vadinama

'Ramybe per Teisumą' ir 'Šlove per Dievo garbinimą'.

5 Kelkis, Jeruzale!

Atsistok aukštumoje, pažvelk į rytus

ir pasižiūrėk į savo vaikus,

surinktus iš rytų ir vakarų Šventojo žodžiu

ir džiūgaujančius, nes Dievas juos atsiminė.

6 Priešų varomi, jie išėjo pėsti iš tavęs,

bet Dievas parves juos tau,

nešamus su pagarba tarsi karališkame soste.

7 Nes Dievas nutarė,

kad aukšti kalnai ir amžinos uolos būtų sulyginti,

daubos ir slėniai užpilti, sulyginant su žeme,

idant Izraelis galėtų saugiai žygiuoti gaubiamas Dievo šlovės.

8 Dievo liepimu miškai ir visi kvapūs medžiai

teiks Izraeliui pavėsį,

9 nes Dievas džiaugsmingai ves Izraelį,

nušviestą savo šlovės,

gailestingumo ir teisumo“.

  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Barucho knygaSkyrius: 5