BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 15 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Barucho knygaSkyrius: 3

 Barucho knyga
  
Bar 3

B. POEMA APIE IŠMINTĮ

9 „Klausyk, Izraeli, gyvenimo įsakymų,

dėmėkis, kad žinotumei, kas išmintinga.

10 Kas atsitiko, Izraeli,

kad esi savo priešų žemėje,

sensti svečioje šalyje,

11 susiteršęs mirusiais,

priskirtas prie žengiančiųjų į Požemį?

12 Nusigręžei tu nuo išminties šaltinio!

13 Jei būtumei ėjęs Dievo keliu,

gyventumei ramybėje per amžius.

14 Suvok, kur glūdi išmanymas,

kur stiprybė,

kur supratimas,

kad tada suvoktum,

kur ilgas gyvenimas ir gyvastis,

kur akių šviesa ir ramybė.

15 Kas rado išminties buveinę,

kas įsiveržė į jos lobynus?

32 Bet tas, kuris visa žino, pažįsta ją,

ištyrė ją savo žinojimu.

Jis sukūrė žemę visiems laikams,

pripildė ją keturkojų gyvulių;

33 jis siunčia šviesą – ir ji sklinda,

atšaukia ją – virpėdama ji paklūsta.

34 Žvaigždės džiugiai žėri joms nustatytu laiku,

35 kada jas pasišaukia, jos atsako: „Mes čia!“ –

su džiaugsmu šviesdamos savo Kūrėjui.

36 Jis yra mūsų Dievas,

joks kitas negali jam prilygti:

37 jis ištyrė visą išminties kelią,

padovanojo ją savo tarnui Jokūbui,

savo mylimam sūnui Izraeliui.

38 Paskui jis pasirodė žemėje

ir gyveno tarp žmonių“.

  
Išnašos:
1Bar 3,22-3,23: Kanaano, Finikijos (žr. Ez 28,3-4), Temano (Jer 49,7) tautos garsėjo išmintimi drauge su Hagaros sūnumis, arba arabų gentimis, bet jie stokojo tikros išminties. Tikroji išmintis randama tik Dievo Įstatyme.
2Bar 3,24: Dievo Namai: kūrinija, Dievo sukurtasis pasaulis.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Barucho knygaSkyrius: 3

Barucho knygaSkyrius: 4

 Barucho knyga
  
Bar 4

1 Ji yra Dievo įsakymų knyga,

amžinai tveriantis įstatymas.

Kas tik jo laikosi, atras gyvenimą,

kas jo nesilaiko, mirs.

2 Sugrįžk, Jokūbai, stverkis jos,

eik jos nušviestas į spindesį.

3 Savo garbės kitam neatiduok

nei savo pirmumo teisės – svetimai tautai.

4 Izraeli, mes esame laimingi,

nes mums apreikšta, kas Dievui patinka“.

  
Išnašos:
1Bar 4,25: ... lipsi jiems ant sprando: priešų meilė nebuvo Senojo Testamento idealas. Babiloniečiai – kaldėjai laikomi ir Dievo, ir Izraelio priešais.
2Bar 4,32: ... baiminasi miestas: Babilonas – Babilonijos sostinė buvo tapusi įvaizdžiu jėgų, trukdžiusių tremtiniams grįžti į tėvų kraštą.
3Bar 4,35: Dykuma ir tyrai buvo laikomi demonų buveinėmis. Žr. Tob 8,3; Lk 11,24.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Barucho knygaSkyrius: 4