BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apaštalų darbaiSkyrius: 12

 Apaštalų darbai
  
Apd 12

Barnabas ir Saulius grįžta į Antiochiją

24 Viešpaties žodis vis augo ir plito. 25 Barnabas ir Saulius, baigę savo uždavinį ir paėmę su savimi Joną, vadinamą Morkumi, sugrįžo iš Jeruzalės.[i6]

  
Išnašos:
1Apd 12,1: Kalbama apie Erodą Agripą I, Erodo Didžiojo anūką, Erodo Antipo seserėną, Erodiados brolį. Imperatorius Kaligula 37 m. jam suteikė karaliaus titulą ir paskyrė valdyti Pilypo bei Lisanijo tetrarchijas (pietinė Sirijos dalis). 41 m. Klaudijus jam paveda valdyti Judėją ir Samariją Palestinoje. Jis persekiojo krikščionis, norėdamas įsiteikti žydų nacionalistams.
2Apd 12,12-12,17: Šis gyvas, vaizdingas pasakojimas yra artimas Mk evangelijos stiliui, galbūt atėjęs iš paties apaštalo Petro lūpų.
3Apd 12,17: Čia kalbama apie Viešpaties brolį Jokūbą, kuris, išvykus Petrui, vadovavo Jeruzalės bendruomenei. Spėjama, kad Petras išvyko iš Jeruzalės maždaug 41-44 m. Apie jo buvimą Antiochijoje kalbama Gal 1,11. Petras dalyvavo Apaštalų Susirinkime Jeruzalėje 49 m.
4Apd 12,19: Sargybiniai būdavo atsakingi už kalinius ir, kaliniui pabėgus, gaudavo jam skirtąją bausmę.
5Apd 12,20-12,23: Pasak žydų istoriko Juozapo Flavijaus, Erodas sirgo vos penkias dienas. Apd autorius čia įžiūri Dievo bausmę.
6Apd 12,25: Galima versti: Barnabas ir Saulius sugrįžo, baigę savo užduotį Jeruzalėje ir paėmę... – Čia baigiasi pirmoji Apd dalis. Autorius palieka pirmykštę krikščionių bendruomenę bei Palestiną ir pasakoja apie šv. Pauliaus misijų laimėjimus.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apaštalų darbaiSkyrius: 12

Apaštalų darbaiSkyrius: 13

 Apaštalų darbai
  
 PIRMOJI BARNABO IR PAULIAUS KELIONĖ
  
 APAŠTALŲ SUSIRINKIMAS JERUZALĖJE
  
Apd 13

Barnabo ir Sauliaus pašaukimas

1 Antiochijos bendrijoje buvo pranašų ir mokytojų: Barnabas, Simonas, pravarde Juodasis, Lucijus Kirėnietis, Manaenas, augęs kartu su tetrarchu Erodu, ir Saulius. 2 [i1]Kartą, kai jie laikė pamaldas Viešpaties garbei ir pasninkavo, Šventoji Dvasia pasakė: „Paskirkite man Barnabą ir Saulių darbui, kuriam aš juos pašaukiau“. 3 Tada tie pasninkavo ir meldėsi, ir, uždėję ant jų rankas, išleido.

Kipras. Burtininkas Barjėzus

4 Šventosios Dvasios siunčiami, jie nukeliavo į Seleukiją, o iš ten laivu pasiekė Kiprą. 5 Atvykę į Salaminą, jie ėmė skelbti Dievo žodį žydų sinagogose. Jiems talkino Jonas.[i2]

  
Išnašos:
1Apd 13,2-13,3: Ypatingu Šventosios Dvasios pašaukimu Paulius ir Barnabas skiriami pagonių misijoms. Čia pažymėtini du dalykai: nepaisant specialaus Šventosios Dvasios kvietimo, pagonių apaštalai siunčiami bendruomenės autoritetu ir sutikimu. Be to, kaip ir diakonų paskyrimo atveju, bažnytinė tarnystė įgyjama sakramentiškai (rankų uždėjimas ir malda). Vis dėlto negalima sutapatinti šio paskyrimo pagonių misijoms su diakonų tarnyste (6,6).
2Apd 13,5: Čia paminėtas jaunuolis Jonas – tai būsimasis evangelistas Morkus.
3Apd 13,9: Nuo čia vietoje žydiško vardo Saulius Apd vartoja romėnišką apaštalo vardą Paulius.
4Apd 13,16-13,41: Savo didžiojoje kalboje žydams Paulius įrodo, kad, nors ir nukryžiuotas, Jėzus buvo lauktasis Mesijas.
5Apd 13,25: Žr. Jn 1,20.27; Mk 1,7.
6Apd 13,27: Paulius turi galvoje tokias Šventojo Rašto vietas kaip Mt 18,15; Ps 21 (22), 15; Iz 53.
7Apd 13,33: Žr. Ps 2,7. Prisikėlimas čia suprantamas kaip Jėzaus – Mesijo patvirtinimas tautos akyse.
8Apd 13,51: Plg. Mt 10,14.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apaštalų darbaiSkyrius: 13