BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 24 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Teisėjų knygaSkyrius: 9

 Teisėjų knyga
  
Ts 9

6 Tada visi Šechemo didžiūnai ir visas Bet-Milo'as susirinko prie Stulpo po ąžuolu[i4] Šecheme ir paskelbė Abimelechą karaliumi.

7 [i5]O Jotamas, kai jam apie tai buvo pranešta, nuėjo ir, atsistojęs ant Gerizimo kalno viršūnės, šaukė jiems skardžiu balsu: „Klausykitės manęs jūs, Šechemo didžiūnai! Tesiklauso jūsų Dievas!

8 Kartą medžiai suėjo

patepti sau karaliaus.

Alyvmedžiui jie tarė:

'Būk mūsų karalius!'

9 Alyvmedis jiems atsakė:

'Argi aš turiu liautis davęs

savo riebų aliejų,

kuriuo dievai ir žmonės

pagerbiami,[i6]

ir eiti virš medžių linguoti?'

10 Tada medžiai figmedžiui tarė:

'Tu ateik ir būk mūsų karalius!'

11 Bet figmedis jiems atsakė:

'Argi aš turiu liautis davęs

savo saldumą

bei skanius vaisius

ir eiti virš medžių linguoti?'

12 Tada medžiai vynmedžiui tarė:

'Tu ateik ir būk mūsų karalius!'

13 Bet vynmedis jiems atsakė:

'Argi aš turiu liautis davęs vyną,

kuris pradžiugina dievus[i7]

ir mirtinguosius,

ir eiti virš medžių linguoti?'

14 Tada visi medžiai erškėčiui tarė:

'Tu ateik ir būk mūsų karalius!'

15 O erškėtis medžiams atsakė:

'Jei garbingai elgiatės,

patepdami mane savo karaliumi,

tad ateikite, raskite

prieglobstį mano ūksmėje!

Bet jei ne, teišeina ugnis iš erškėčio

ir tesuryja Libano kedrus!'

  
Išnašos:
1Ts 9,1-9,57: Abimelechas, neturintis paveldėjimo teisės Gideono sūnus, pasigrobia karaliaus sostą, kurį Gideonas buvo atmetęs. Abimelecho karaliavimas buvo pernelyg dužlus ir baigėsi žmonių sukilimu. Šiame skyriuje nėra užuominos apie Jahvę – Viešpatį, Izraelio Dievą.
2Ts 9,1-9,6: Abimelechas pašalino visus galimus varžovus žudynėmis ir pasistatė sau sostą Šecheme.
3Ts 9,4: ... Baal–Berit{as}: Sandoros šeimininkas – kanaaniečių dievas. Kadangi Šechemas buvo izraeliečių Sandoros su Jahve – Viešpačiu vieta (žr. Joz 24,1-27), turbūt mieste vyravo sinkretistinė izraeliečių religija.
4Ts 9,6: ... prie Stulpo po ąžuolu... : žr. Joz 24,26.
5Ts 9,7-9,15: Jotamas peikia brolį, satyra išjuokdamas monarchiją. Alyvmedis yra vienas iš kilniausių medžių, o erškėtis – nenaudingas krūmas.
6Ts 9,9: ... aliejų, kuriuo dievai ir žmonės pagerbiami: aliejus buvo naudojamas garbinant tikrąjį Dievą ir stabus (žr. Kun 2,1.6.15; 24,2)). Aliejus buvo naudojamas pašventinant pranašus, kunigus ir karalius (žr. Iš 30,25.30; 1 Sam 10,1; 16,13).
7Ts 9,13:  ... vyną, kuris pradžiugina dievus... : vynas buvo naudojamas liejamosioms aukoms ir Jeruzalės Šventykloje, ir pagonių šventovėse.
8Ts 9,16: Kaip kilnūs medžiai atsisakė karališkos valdžios ir tapo pavaldūs prastam krūmui, taip ne toks kilnus Abimelechas, nužudęs septyniasdešimt Gideono sūnų, engia Šechemo žmones.
9Ts 9,30-9,49: Abimelechas sulygina Šechemą su žeme. Archeologija liudija nuožmų Šechemo sunaikinimą XII a. prieš Kristų.
10Ts 9,45: ... apsėjo jį druska: apsėjimas druska buvo visapusiško sunaikinimo įvaizdis. Be to, darė žemę nenaudingu dirvonu.
11Ts 9,50-9,57: Abimelecho galas rodo, kad izraeliečiai buvo pasmerkę ir kratėsi senosios kanaaniečių visuomeninės politinės santvarkos.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Teisėjų knygaSkyrius: 9