BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Teisėjų knygaSkyrius: 10

 Teisėjų knyga
  
Ts 10

Mažieji teisėjai

1 Po Abimelecho Dodo sūnaus Puos sūnus Tola, Issacharo vyras, pakilo Izraelio gelbėti. Jis gyveno prie Šamiro Efraimo aukštumose. 2 Išbuvęs dvidešimt trejus metus Izraelyje teisėju, jis mirė ir buvo palaidotas Šamire.

3 Po jo atėjo Jairas Gileadietis, kuris dvidešimt dvejus metus buvo teisėju Izraelyje. 4 {Jis turėjo trisdešimt sūnų, kurie jodinėjo ant trisdešimties asilų,[i1] ir turėjo trisdešimt miestų,[i2] esančių Gileado krašte, iki šios dienos vadinamų Havot-Jairu.[i3]} 5 Jairas mirė ir buvo palaidotas Kamone.

Amoniečių priespauda

6 Izraeliečiai, tarnaudami Baalams ir Aštartėms – Aramo dievams, Sidono dievams, Moabo dievams, amoniečių dievams ir filistinų dievams, – vėl darė, kas buvo nedora VIEŠPATIES akyse, o VIEŠPATĮ paliko, jam daugiau nebetarnavo. 7 VIEŠPATS ant Izraelio supyko ir padavė juos į rankas filistinų ir į rankas amoniečių. 8 Nuo to laiko šie aštuoniolika metų naikino ir engė visus izraeliečius, gyvenusius amoniečių Gileado krašte. 9 Amoniečiai perėjo ir Jordaną kovoti su Judu, su Benjaminu ir su Efraimo namais. Taigi Izraelis labai kentėjo.

10 Izraeliečiai šaukėsi VIEŠPATIES, sakydami: „Tau mes esame nusikaltę, nes palikome savo Dievą ir garbinome Baalus!“ 11 VIEŠPATS izraeliečiams tarė: „Argi neišgelbėjau jūsų nuo egiptiečių, amoriečių, amoniečių ir filistinų? 12 Ir sidoniečiai, ir amalekitai, ir maonitai jus engė, jūs šaukėtės manęs, ir aš išgelbėjau jus iš jų rankos. 13 Tačiau mane jūs palikote ir kitus dievus garbinote. Ne! Daugiau jūsų negelbėsiu! 14 Eikite ir šaukitės dievų, kuriuos pasirinkote! Teišgelbsti jie jus iš priespaudos!“ 15 O izraeliečiai maldavo VIEŠPATĮ: „Nusidėjome! Daryk su mumis, kaip tau patinka. Tik prašome, išgelbėk mus šią dieną!“ 16 Jie tad pašalino iš savo tarpo svetimus dievus ir tarnavo VIEŠPAČIUI. O jam buvo gaila žiūrėti į Izraelio vargus.

Teisėjas Jefta

17 [i4]Amoniečiai buvo pašaukti prie ginklų ir pasistatė stovyklą Gileade. Izraeliečiai taip pat susibūrė ir pasistatė stovyklą prie Mizpos. 18 Gileado kariuomenės didžiūnai sakė vieni kitiems: „Kas pradės kovą su amoniečiais? Jis bus visų Gileado gyventojų galva!“

  
Išnašos:
1Ts 10,4: ... jodinėjo ant trisdešimties asilų {su balnais} ir turėjo trisdešimt miestų ...:asilas {su balnu} rodė, kad žmogus turi aukštą rangą visuomenėje ir yra turtingas. Be to, hebrajų kalboje žaidžiama žodžiais homonimais: asilų – ‘ajarim ir miestų – ‘ajarim. Lietuviškai šio žodžių žaismo neįmanoma atkurti. Tai galima bent padaryti anglų kalba: burros – asilų ir boroughs – miestų.
2Ts 10,4: ... jodinėjo ant trisdešimties asilų {su balnais} ir turėjo trisdešimt miestų ...:asilas {su balnu} rodė, kad žmogus turi aukštą rangą visuomenėje ir yra turtingas. Be to, hebrajų kalboje žaidžiama žodžiais homonimais: asilų – ‘ajarim ir miestų – ‘ajarim. Lietuviškai šio žodžių žaismo neįmanoma atkurti. Tai galima bent padaryti anglų kalba: burros – asilų ir boroughs – miestų.
3Ts 10,4: ... Havot–Jairu... : Jairo gyvenvietėmis. Žr. 1 Kar 4, 13; Joz 13,30.
4Ts 10,17-12,7: Pasakojimas apie teisėją Jeftą yra pernelyg savitas. Įvykių vieta yra Transjordanija. Pasakojime gausu kritiškų momentų. Nors Jefta išgelbsti Izraelį,bet dėl savo pergalės išgyvena asmenišką tragediją.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Teisėjų knygaSkyrius: 10