BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Tobito knygaSkyrius: 2

 Tobito knyga
  
Tob 2

Tobitas apanka

9 Tą pačią naktį apsiplovęs nuėjau į savo kiemą ir atsiguliau prie kiemo sienos. Kadangi buvo karšta, savo veidą palikau neuždengtą, 10 nežinodamas, kad ant sienos virš mano galvos tupi žvirbliai. Jų karštos išmatos užkrito man ant akių ir sukėlė baltuosius šlakus. Ėjau pas gydytojus, kad išgydytų, bet kuo daugiau jie mane gydė tepalais, tuo labiau man regėjimą temdė baltieji šlakai,[i4] kol visiškai nebegalėjau matyti. Buvau neregys ketverius metus. Visi mano giminaičiai mane užjautė, o Ahikaras rūpinosi manimi dvejus metus, kol išvyko į Elymajį.[i5]

11 Tuo metu taip pat ir mano žmona Ana dirbo už atlyginimą moters darbus, verpė vilnas ir audė audeklus. 12 Kai ji įteikdavo, kas buvo užsakyta, mokėdavo jai atlygį. Kartą, septintą Dystros mėnesio[i6] dieną, kai ji pabaigė audinį ir nusiuntė jį savo užsakovams, jie užmokėjo jai visą atlygį ir dar pridėjo ožiuką vaišėms.[i7] 13 Atvestas į mano namus, ožiukas ėmė mekenti. Aš tad, pasišaukęs ją, paklausiau: „Iš kur tu gavai tą ožiuką? Ar tikrai jis nėra vogtas? Sugrąžink jį savininkams, nes mes neturime teisės valgyti to, kas vogta“. 14 [i8]Bet ji man atsakė: „Ne, jis buvo man duotas kaip dovana prie atlyginimo“. Vis dėlto aš ja netikėjau ir paliepiau sugrąžinti jį savininkams. Tuomet ji, man atsakydama, tarė: „Kurgi tavo išmaldos? Kurgi tavo gerieji darbai? Štai! Visi žino, kokį atpildą esi už juos gavęs!“

  
Išnašos:
1Tob 2,1: ... Savaičių šventę graikiškai Pentekoste, t. y. penkiasdešimtoji diena nuo Išėjimo iškilmės. Žr. Kun 23,15-21; Įst 16,9-12.
2Tob 2,2: Išmalda ir meilės darbai vargšams yra svarbios dorybės, kurių moko Tobito knyga. Žr. Tob 4,7-11.16-17; 12,8-9; 14,10-11.
3Tob 2,5: ... apsiploviau: lavono palietimas padarė jį nešvarų apeigoms. Žr. Sk 19,11-13.
4Tob 2,10: ... temdė baltieji šlakai: katarakta.
5Tob 2,10: Elymajį: graikiškas senovės Elam{o} vardas. Elamas yra į šiaurės rytus nuo Persijos įlankos.
6Tob 2,12: ... Dystros mėnesio: makedoniečių mėnuo, kuris atitinka žydų Šebat{o} – (sausio–vasario) mėnesį. Taigi galima būtų sakyti įsižiemojus.
7Tob 2,12: ... vaišėms: pažodžiui židiniui, t. y. kepimui. Dovana turbūt buvo duota turint mintyje kurią nors žydų šventę – Purimus?
8Tob 2,14: Anos aštrus priekaištas primena Jobo žmonos žodžius. Žr. Jb 2,9.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Tobito knygaSkyrius: 2

Tobito knygaSkyrius: 3

 Tobito knyga
  
Tob 3

1 Tuomet, širdgėlos apimtas, dejavau ir, kūkčiodamas pro ašaras, pradėjau melstis:

  
Išnašos:
1Tob 3,6: Juk mirti man geriau, negu gyventi: Tobitas kentėdamas kartoja žodžius irzlaus Jonos (žr. Jon 4,3.8), norėjusio mirti dėl to, kad Dievas nesunaikino jo nekenčiamų ninevitų. Panašiomis aplinkybėmis Mozė (žr. Sk 11,15), Elijas (žr.1 Kar 19,4) ir Jobas (žr. Job 7,15) prašė mirties iš Dievo.
2Tob 3,6: ... amžiną buveinę: graikiškai Hadą, t. y. Šeolą, niūrią mirusiųjų buveinę, iš kurios niekas negrįžta (žr. Job 7,9-10; 14,12; Iz 26,14). Palaimą nešantis nemirtingumas dar nebuvo apreikštas. Žr. Tob 4,6 paaiškinimą.
3Tob 3,7: Nuo šios eilutės įsiterpia pasakotojas, t. y. pasakojama trečiuoju asmeniu. Įkvėptasis autorius susieja keletą atsitiktinių įvykių, norėdamas priminti skaitytojui apie Dievo rūpinimąsi šeima tremtyje. Žr. taip pat Tob 3,16-17; 4,1; 5,4. Ekbatana šiuolaikinis Hamadano miestas Irane. Kadaise jis buvo Medijos karalystės sostinė. Raguel{is} reiškia Dievo draugas.
4Tob 3,8: ... Asmodėjus: persiškai aesthma daeva, t. y. pykčio demonas, perimtas į aramėjų kalbą naikintojo prasme. Jį sutramdys Rafaelis (žr. Tob 8,3); Rafael{is} reiškia Dievas gydo.
5Tob 3,11: ... prieš langą: veidu atsigręžusi Jeruzalės link. Žr. Dan 6,11.
6Tob 3,11: Pašlovintas esi, gailestingumo Dieve ... ir Tebūna pašlovintas yra įprastinė žydų maldų įžanga (žr. Tob 8,5.15; 11,14;13,1).
7Tob 3,17: ... Tobijui priklausė teisė: pagal protėvių paprotį tuoktis su savo klano moterimis. Tobijas buvo artimiausias Saros giminaitis (žr. Tob 6,12). Žr. Tob 4,12-13; Pr 24.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Tobito knygaSkyrius: 3