BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Tobito knygaSkyrius: 13

 Tobito knyga
  
 F. TOBITO ŠLOVĖS GIESMĖ
  
Tob 13

2 Jis ir nuplaka, ir pasigaili,

nubloškia į mirusiųjų pasaulio gelmes

ir parveda iš giliosios bedugnės, –

iš jo rankos niekas negali ištrūkti.

6 Kai jūs grįšite pas jį visa savo širdimi ir visa savo gyvastimi,

darydami, kas teisu, jo akivaizdoje,

tuomet jis atsigręš į jus,

nebeslėps daugiau nuo jūsų savo veido.

Dabar tad pasvarstykite,

ką jis jums yra padaręs,

dėkokite jam visa savo burna.

Šlovinkite teisumo VIEŠPATĮ,

aukštinkite amžių Karalių.

Savo tremties šalyje aš jį išpažinsiu,

jo galybę ir didybę

parodysiu tautai, kuri yra nusidėjusi.

Sugrįžkite pas jį, nusidėjėliai,

ir darykite, kas teisu, jo akivaizdoje.

Galbūt maloningai jis pažvelgs į jus

ir bus jums gailestingas.

7 Aš savo ruožtu aukštinu savo Dievą,

ir dangaus Karaliuje mano gyvastis džiūgauja.

8 Tekalba visa tauta apie jo didybę,

teišpažįsta jį Jeruzalėje.

  
Išnašos:
1Tob 13,1-13,18: Tobito šlovės giesmė (žr.Iš 15,1-18; Jdt 16,1-17) dalijama į dvi dalis. Pirmoji dalis – 1-8 eilutės – yra šlovės giesmė, kurioje aidi temos iš karalystės giesmių ir psalmių; antroji dalis – 9-18 eilutės – kreipiasi į Jeruzalę stiliumi pranašų, kalbėjusių apie naują ir idealią Jeruzalę (žr. Iz 60; Apr 21).
2Tob 13,9: ... nuplakė tave už tavo rankų darbus: už stabus ir jų garbinimą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Tobito knygaSkyrius: 13