BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 15 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas TituiSkyrius: 1

 Laiškas Titui
  
Tit 1

Įžanga

1 Paulius, Dievo tarnas ir Jėzaus Kristaus apaštalas, kad vestų Dievo išrinktuosius į tikėjimą bei teisingo maldingumo pažinimą 2 su viltimi pasiekti amžinąjį gyvenimą, – kurį tiesakalbis Dievas pažadėjo prieš amžinuosius laikus, 3 o atėjus nustatytam metui, apreiškė savo žodį, man patikėtą skelbti Gelbėtojo Dievo valia,[i1]4 Titui, tikram sūnui bendrame tikėjime: malonė ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir mūsų Gelbėtojo Kristaus Jėzaus!

Vyresniųjų paskyrimas

5 [i2]Aš tam palikau tave Kretoje, kad sutvarkytum, kas buvo likę nesutvarkyta, ir paskirtum kiekvienam miestui vyresniuosius, laikydamasis mano nurodymų:

  
Išnašos:
1Tit 1,3: Laiško įžanga akcentuoja apaštalo autoritetą ir dievišką pašaukimą. Paulius pabrėžia savo tarnystės skirtingumą nuo Sinagogos tarnų, nes Titui teko dirbti bendruomenėje, kur buvo daug žydų.
2Tit 1,5-1,7: Kaip matome, šio laiško rašymo metu dar nebūta griežto skirtumo tarp presbiterių (kunigų) ir vyskupų. Tai rodo palyginti ankstyvą laiško parašymo datą. Pirmojo amžiaus pabaigoje (plg. Klemenso Romiečio laišką korintiečiams) jau reiškėsi monarchinė vyskupo valdžia.
3Tit 1,6: Vieną kartą vedęs – pažodžiui vienos žmonos vyras.
4Tit 1,12: Klemenso Aleksandriečio ir Jeronimo teigimu, šio posakio autorius yra buvęs Kretos žynys Epimenidas, gyvenęs prieš graikų karus su persais (VI a. prieš Kr.).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas TituiSkyrius: 1