BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 27 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Sofonijo knygaSkyrius: 3

 Sofonijo knyga
  
 C. PRIEKAIŠTAS IR PAŽADAS JERUZALEI
  
Sof 3

1 Vargas maištaujančiam, užterštajam,

valdingajam miestui!

2 Jis neklausė jokio balso,

nepriėmė jokio pamokymo.

VIEŠPAČIU nepasitikėjo,

prie savo Dievo nesiartino.

9 Tuomet pakeisiu ir nuvalysiu lūpas tautų,

kad jos visos galėtų šauktis VIEŠPATIES vardo

ir sutartinai jam tarnauti.

10 Iš anapus Kušo upių

mano garbintojai, –

mano išblaškytieji, –

atneš man atnašas.

11 Tą dieną nebebūsi sugėdinta

dėl visų savo darbų,

kuriais kėlei maištą prieš mane,

nes tuomet pašalinsiu iš tavęs

išdidžiuosius pagyrūnus.

Savęs daugiau nebeaukštinsi

ant mano šventojo kalno.

12 Paliksiu tavyje

nuolankią ir kuklią tautą.

VIEŠPATIES vardas jiems bus prieglobstis,

13 išsaugosiu Izraelio likutį.

Jie blogai nesielgs

ir melo nesigriebs.

Apgaulingam liežuviui

jų burnose vietos nebebus.

Tuomet jie ganysis ir ilsėsis,

nebebus kam jų gąsdinti.

  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Sofonijo knygaSkyrius: 3