BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Sofonijo knygaSkyrius: 2

 Sofonijo knyga
  
 B. VIEŠPATIES DIENA IR TAUTŲ TEISMAS
  
Sof 2

1 Susieikite, susirinkite, begėde tauta,[i1]

2 kol nesate nunešti

kaip pelai pavėjui,

kol dar jums neateina

degantis VIEŠPATIES pyktis,

kol jums neateina

VIEŠPATIES įniršio diena.

3 Ieškokite VIEŠPATIES, visi krašto nuolankieji,

kurie vykdote jo teisingumą;

siekite teisumo, siekite nuolankumo,

kad galėtumėte rasti prieglobstį

VIEŠPATIES įniršio dieną.

4 Juk Gaza[i2] bus apleista,

dykyne virs Aškelonas;[i3]

dienos vidurdienį Ašdodo gyventojai bus išvaryti,

Ekronas[i4] – išardytas iš pamatų.

5 Vargas jums, pajūrio gyventojai,

jums, keretiečių tauta![i5]

VIEŠPATIES žodis prieš jus,

Kanaane, filistinų šalie:

naikinsiu tave, liksi be gyventojų.

6 Tu, keretiečių pajūri, tapsi ganyklomis,

lankomis piemenims ir avidėmis kaimenėms.

7 Pajūris priklausys

Judo namų likučiui.

Prie jūros jie ganys,

o vakare Aškelono namuose

guldys savo kaimenes,

nes VIEŠPATS, jų Dievas, juos aplankys

ir sugrąžins iš nelaisvės.

8 Girdėjau Moabo patyčias

ir amoniečių užgaules,

kai jie šaipėsi iš mano tautos

ir užgauliojo jų kraštą.

9 Todėl, kaip aš gyvas, –

tai Galybių VIEŠPATIES, Izraelio Dievo, žodis, –

Moabas bus kaip Sodoma,

o amoniečiai kaip Gomora:

laukas dilgėlėms, įdubos druskai,

amžina dykynė.

Mano tautos likutis juos plėš, –

paveldės juos mano genties išlikusieji.

10 Tai bus už jų išdidumą,

nes jie tyčiojosi ir didžiavosi

prieš Galybių VIEŠPATIES tautą.

11 VIEŠPATS sukels jiems klaiką,

kai padarys bejėgius visus žemės dievus.

Tuomet jį pagarbins,

kiekvienas savo vietoje,

visi tautų pajūriai ir salos.

12 Ir jūs, kušitai,[i6]

būsite mano kalavijo nukirsti.

13 Jis pakels savo ranką

šiaurės link

ir sunaikins Asiriją;

jis pavers Ninevę dykyne,

išdžiūvusia, negyva kaip tyrai.

14 Joje bandos ilsėsis,

visi laukiniai žvėrys;

ant kolonų tūps kuosos ir pelėdos;

pelėda ūkaus lange,

o varnas {kranksės} ant slenksčio.

{Nes bus nuplėštos kedro lentelės.}

15 Ar čia tas linksmasis miestas,[i7]

kuris gyveno saugiai ir manė širdyje:

„Aš esu ir, be manęs, kito nėra“?

Kokia dykyne jis pavirto,

guoliu laukinių gyvūnų!

Kas tik praeina pro jo šalį

švilpia ir pagrūmoja kumščiu.

  
Išnašos:
1Sof 2,1: ... begėde tauta: Judo karalystė.
2Sof 2,4: ... Gaza ... Aškelonas ... Ašdodas ... Ekronas: keturi filistinų lygos miestai. Gatas, penktasis lygos miestas, nėra minimas turbūt dėl to, kad jau buvo anksčiau sunaikintas.
3Sof 2,4: ... Gaza ... Aškelonas ... Ašdodas ... Ekronas: keturi filistinų lygos miestai. Gatas, penktasis lygos miestas, nėra minimas turbūt dėl to, kad jau buvo anksčiau sunaikintas.
4Sof 2,4: ... Gaza ... Aškelonas ... Ašdodas ... Ekronas: keturi filistinų lygos miestai. Gatas, penktasis lygos miestas, nėra minimas turbūt dėl to, kad jau buvo anksčiau sunaikintas.
5Sof 2,5: ... keretiečių tauta: filistinai, atkeliavusieji iš Kretos. Žr. Įst 2,23.
6Sof 2,12: ... kušitai: egiptiečiai. Tuomet jie buvo valdomi kušitų, arba etiopų, dinastijos.
7Sof 2,15: Linksmasis miestas: Ninevė, Asirijos sostinė.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Sofonijo knygaSkyrius: 2