BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Sofonijo knygaSkyrius: 3

 Sofonijo knyga
  
 C. PRIEKAIŠTAS IR PAŽADAS JERUZALEI
  
Sof 3

1 Vargas maištaujančiam, užterštajam,

valdingajam miestui!

2 Jis neklausė jokio balso,

nepriėmė jokio pamokymo.

VIEŠPAČIU nepasitikėjo,

prie savo Dievo nesiartino.

3 Jo pareigūnai lyg riaumoją liūtai,

teisėjai kaip vakaro vilkai,

kurie nieko nepalieka rytui.

4 Jo pranašai įžūlūs,

klastingi bičiuliai;

jo kunigai suteršia, kas šventa, –

iškraipo įstatymą.

5 Bet VIEŠPATS jam yra teisus,

jis nedaro, kas neteisinga.

Savo teisingumą atskleidžia

kas rytą taip ištikimai,

kaip ištikima yra aušra,

bet nedorėlis nepažįsta gėdos.

6 Sunaikinau tautas, –

jų gynybos bokštai sugriauti.

Kalaviju taip iššlaviau jų gatves,

kad nebėra kam jomis vaikščioti.

Jų miestai sunaikinti, –

juose nė gyvos dvasios.

7 Tariau: „Tikrai tas miestas bijos manęs,

priims pamoką

ir neišleis iš akių nieko,

ką jam padariau“.

Tačiau jie noriau darė tai,

kas teršia visus jų darbus.

8 Todėl laukite manęs, –

tai VIEŠPATIES žodis, –

laukite dienos,

kai pakilsiu kaip kaltintojas.

Juk mano nuosprendis yra surinkti gentis,

sutelkti karalystes

ir išlieti ant jų savo pyktį, –

visą mano įniršio karštį, –

nes mano pavydo ugnyje

bus sudeginta visa žemė.

9 Tuomet pakeisiu ir nuvalysiu lūpas tautų,

kad jos visos galėtų šauktis VIEŠPATIES vardo

ir sutartinai jam tarnauti.

10 Iš anapus Kušo upių

mano garbintojai, –

mano išblaškytieji, –

atneš man atnašas.

11 Tą dieną nebebūsi sugėdinta

dėl visų savo darbų,

kuriais kėlei maištą prieš mane,

nes tuomet pašalinsiu iš tavęs

išdidžiuosius pagyrūnus.

Savęs daugiau nebeaukštinsi

ant mano šventojo kalno.

12 Paliksiu tavyje

nuolankią ir kuklią tautą.

VIEŠPATIES vardas jiems bus prieglobstis,

13 išsaugosiu Izraelio likutį.

Jie blogai nesielgs

ir melo nesigriebs.

Apgaulingam liežuviui

jų burnose vietos nebebus.

Tuomet jie ganysis ir ilsėsis,

nebebus kam jų gąsdinti.

14 Krykštauk iš džiaugsmo, Ziono dukra,

Šauk, Izraeli!

Visa širdimi džiaukis ir džiūgauk,

dukra Jeruzale!

15 VIEŠPATS panaikino tau padarytą nuosprendį,

nušlavė šalin tavo priešus.

Izraelio karalius, VIEŠPATS, yra tavyje;

tau nelaimės bijoti daugiau nereikės.

16 Tą dieną Jeruzalei bus sakoma:

„Nebijok, Zionai, nenuleisk rankų!“

17 VIEŠPATS, tavo Dievas,

pergalę teikiantis galiūnas, yra tavyje:

jis noriai džiaugsis tavimi,

atnaujins tave mylėdamas

ir džiūgaus dėl tavęs giesme,

18 kaip džiūgaujama iškilmių dieną.

Atitolinsiu nuo tavęs nelaimę,

dėl kurios kentei pajuoką.

19 Tikėk manimi!

Tuo metu padarysiu galą visiems,

kurie tave engė.

Išgelbėsiu raišuosius,

surinksiu paklydėlius

ir permainysiu jų gėdą

į gyrių ir garbę visoje žemėje.

20 Tuo metu parvesiu jus namo

ir tuo laiku jus surinksiu.

Padarysiu jus garbingus ir giriamus

visose žemės tautose,

kai sugrąžinsiu jūsų akyse tremtinius, –

kalbėjo VIEŠPATS.

  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Sofonijo knygaSkyrius: 3