BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 20 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Skaičių knygaSkyrius: 6

 Skaičių knyga
  
Sk 6

Kunigiškasis palaiminimas

22 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 23 „Kalbėk Aaronui ir jo sūnums ir sakyk jiems: 'Taip laiminsite izraeliečius. Sakykite jiems:

24 VIEŠPATS telaimina ir tesaugo

tave!

25 Teleidžia VIEŠPATS šviesti tau savo

veidą[i3]

ir tebūna tau maloningas!

26 Tepažvelgia VIEŠPATS į tave

maloniai

ir tesuteikia ramybę!'[i4]

27 Taip jie tars mano vardą izraeliečiams, ir aš juos palaiminsiu“.

  
Išnašos:
1Sk 6,2-6,9: ... nazir{as}nazir, reiškiančio atskirtą kaip šventą, pašvęstą, pažadėtą vyrą ar moterį Sandoros bendrijai. Naziro įžadas galėjo būti ribotam laikui arba visam gyvenimui. Save Dievui šiuo įžadu paskyrę asmenys privalėjo susilaikyti nuo bet kokių vynmedžio produktų, nekirpti plaukų ir neskusti barzdos, neliesti jokio numirėlio. Nazirai buvo laikomi, kaip ir pranašai, Dievo vyrais. Žr. Am 2,11-12. Visam gyvenimui save paskyrusių Dievui žydų visuomenėje buvo Samsonas (Ts 13,4-5.7; 16,17), Samuelis (1 Sam 1,11) ir Jonas Krikštytojas (Lk 1,15). Atrodo, kad Kristaus laikais paprotys daryti laikiną naziro įžadą ribotam laikui buvo pernelyg plačiai paplitęs net tarp pirmųjų krikščionių. Žr. Apd 18,18; 21,23-24.26.
2Sk 6,3-6,5: Susilaikymas nuo vynmedžio produktų pabrėžia izraeliečių atsiribojimą nuo kanaaniečių kultūros. Žr. Pr 9,21.
3Sk 6,25: eleidžia VIEŠPATS šviesti tau savo veidą: hebrajiškas posakis, reiškiantis: Tenusišypso tau VIEŠPATS.
4Sk 6,26: ... ramybė ... : hebrajiškai šalom. Šis žodis apima visokeriopą – medžiaginę ir dvasinę gerovę bei laimę.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Skaičių knygaSkyrius: 6