BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Skaičių knygaSkyrius: 5

 Skaičių knyga
  
 Stovyklos ir žmonių švara
  
Sk 5

1 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 2 [i1]„Įsakyk izraeliečiams išvaryti iš stovyklos kiekvieną raupsuotąjį ar kenčiantį sėklos išsiliejimą ir kiekvieną, tapusį nešvarų numirėlio palietimu. 3 Išvarykite tiek vyrus, tiek moteris. Išvarykite juos už stovyklos, kad neišniekintų stovyklos tų, tarp kurių aš gyvenu“. 4 Izraeliečiai taip ir padarė, išvarydami juos už stovyklos. Kaip VIEŠPATS buvo Mozei kalbėjęs, taip izraeliečiai padarė.

5 [i2]VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 6 „Kalbėk izraeliečiams: kai vyras ar moteris kuo nors nusikalsta artimui, užgaudamas VIEŠPATĮ, tas žmogus užsitraukia kaltę. 7 Jie turės išpažinti savo padarytą nuodėmę. Tas žmogus sugrąžins nuskriaustajam visą sumą, pridėdamas prie jos viršaus vieną penktadalį. 8 Jei nuskriaustasis neturėtų artimiausio giminaičio,[i3] kuriam galima būtų atsilyginti už skriaudą, tuomet atlyginimas už skriaudą eis VIEŠPATIES kunigui, išskyrus permaldavimo aviną, kuriuo kunigas atlieka permaldavimą už kaltąjį. 9 Panašiai kiekviena dovana iš šventųjų aukų, kurias izraeliečiai atneša kunigui, jam ir priklausys. 10 Žmogaus šventosios aukos priklauso jam pačiam, o ką žmogus duoda kunigui, priklauso kunigui“.

11 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 12 „Kalbėk izraeliečiams ir sakyk jiems: jei kieno nors žmona nueina klaidingu keliu ir tampa jam neištikima, – 13 jei kitas vyras turėjo lytinius santykius su ja, nežinant jos vyrui, – tačiau ji lieka nesusekta, nors ir yra susiteršusi, o liudytojų prieš ją nėra, nes svetimaujant nebuvo pagauta, 14 bet jį apimtų pavydo dvasia ir imtų pavyduliauti savo žmonai, kuri save suteršė, arba jei jį apimtų pavydo dvasia ir imtų pavyduliauti savo žmonai, nors ji ir nėra savęs suteršusi, 15 tada toks vyras atves savo žmoną pas kunigą. Jis atneš kaip atnašą už ją vieną dešimtadalį efos miežių miltų. Nepils ant jų aliejaus, nebers ant jų smilkalų, nes tai yra pavydo grūdų atnaša – atminimo grūdų atnaša, kuri primena kaltę.

16 Tada kunigas paves ją į priekį ir pastatys VIEŠPATIES akivaizdoje. 17 Kunigas įpils švento vandens[i4] į molinį indą ir, paėmęs nuo Padangtės aslos truputį dulkių, įbers jas į vandenį. 18 Pastatęs moterį VIEŠPATIES akivaizdoje, kunigas sutaršys moters plaukus ir paduos jai į rankas atminimo grūdų atnašą[i5], kuri yra pavydo grūdų atnaša. O savo paties rankoje kunigas laikys kartybės vandenį, nešantį prakeikimą. 19 Tada kunigas ją prisaikdins, tardamas: 'Jei joks svetimas vyras su tavimi negulėjo, jei tu nenuklydai į susiteršimą, būdama savo vyro žmona, būk apsaugota nuo šio kartybės vandens, nešančio prakeikimą. 20 Bet jei tu nuklydai, būdama savo vyro žmona, jei suteršei save, ir kitas žmogus, o ne tavo vyras, turėjo lytinius santykius su tavimi', – 21 čia teprisaikdina kunigas moterį prakeikimo priesaika[i6] ir tesako moteriai: 'Tepadaro tave VIEŠPATS prakeikimo ir priesaikos pavyzdžiu žmonėms, kai VIEŠPATS padarys, kad sunyktų tavo šlaunys ir išsipūstų tavo pilvas. 22 Tepatenka tad šis vanduo, nešantis prakeikimą, į tavo vidurius ir tepadaro, kad tavo pilvas išsipūstų ir šlaunys sunyktų!' O moteris sakys: 'Amen, amen!'[i7]

23 Tada kunigas surašys šiuos prakeikimus ritinyje ir nuplaus juos kartybės vandeniu. 24 Pagirdys moterį kartybės vandeniu, nešančiu prakeikimą, kad prakeikimą nešantis vanduo patektų į ją ir sukeltų kartų skausmą. 25 Kunigas paims pavydo grūdų atnašą, pakylės grūdų atnašą VIEŠPATIES akivaizdoje ir nuneš ją ant aukuro. 26 Pasėmęs iš grūdų atnašos grūdų saują, kaip atminimo dalį, kunigas pavers juos dūmais. Galop moterį pagirdys vandeniu. 27 Tada, kai jis bus pagirdęs ją vandeniu, jei ji buvo iš tikro save suteršusi ir buvo neištikima savo vyrui, prakeikimą nešantis vanduo pereis per ją ir sukels kartų skausmą, – jos pilvas išsipūs ir jos šlaunys sunyks. Moteris taps prakeikimu tarp savųjų. 28 Bet jei moteris nėra savęs suteršusi ir yra nekalta, tada ji bus atspari ir galės gimdyti vaikus.

29 Tokios yra apeigos pavydo atvejais, kai moteris, būdama savo vyro žmona, nuklysta ir save suteršia 30 arba kai pavydo dvasia apima vyrą ir jis ima pavyduliauti savo žmonai. Tada moteris bus pastatyta VIEŠPATIES akivaizdoje, ir kunigas pritaikys jai visas šias apeigas. 31 Vyras bus laisvas nuo kaltės,[i8] bet moteris užsitrauks kaltę“.

  
Išnašos:
1Sk 5,2: Išsamiau apie nuostatus dėl raupsuotųjų žr. Kun 13-14; apie sergančius sėklos išsiliejimu žr. Kun 15; apie apeiginį nešvarumą palietus numirėlį žr. Sk 19,11-22; Sk 21,1-4.
2Sk 5,5-5,10: Pagrindinis įstatymas apie neteisėtą nuosavybės pasisavinimą yra randamas Kun 5,14-26 tekste. O čia kalbama apie skriaudą asmeniui, kuris mirė nepalikdamas paveldėtojų. Šiuo atveju atsilyginimas už skriaudą turi būti atiduotas kunigui.
3Sk 5,8: ... artimiausias giminaitis ... : pažodžiui atpirkėjas, hebrajiškai go’el. Taip buvo vadinamas turintis pareigą atpirkti, t. y. apsaugoti šeimos nuosavybę, išlaikant ją šeimoje. Žr. Kun 25,25; Rut 4,1-6.
4Sk 5,17: ... švento vandens ... : vanduo iš praustuvo, kuris stovėjo Padangtės kieme.
5Sk 5,18: ... atminimo grūdų atnašą ... : šia atnaša moteris šaukiasi VIEŠPATIES ir paveda savo reikalą jo sprendimui.
6Sk 5,21: Moters vardas bus vartojamas prakeikime ir priesaikoje, linkint panašaus likimo kitam asmeniui ar sau pačiam. Žr. Iz 65,15; Jer 29,22.
7Sk 5,22: Amen, amen!: hebrajiškas žodis, vartojamas reiškiant pritarimą pareiškimui, prakeikimui, palaiminimui, maldai ir pan. Pažodžiui jis reiškia tikrai, iš tikrųjų. Krikščionių liturgija vartoja šį žodį po maldų ir palaiminimų Tebūna taip! prasme.
8Sk 5,31: ... laisvas nuo kaltės ... : laikoma, kad vyras buvo įpareigotas ieškoti nuosprendžio dė1 pavydo.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Skaičių knygaSkyrius: 5