BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 13 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Skaičių knygaSkyrius: 7

 Skaičių knyga
  
 Vadų atnašos ir levitų pašventinimas
  
Sk 7

1 [i1]Tą dieną, kai Mozė pabaigė statyti Padangtę, patepė ir pašventė ją su visu jos apstatymu, patepė ir pašventė aukurą su visais jo reikmenimis, 2 įteikė atnašas Izraelio vadai, būtent: galvos jų protėvių namų, giminių vadai ir vadovavusieji surašytiesiems. 3 Atnašos, kurias jie atgabeno į VIEŠPATIES akivaizdą, buvo šeši dengti vežimai ir dvylika jaučių: po vežimą nuo dviejų vadų ir po jautį nuo kiekvieno. Juos įteikė prie Padangtės.

4 Tada VIEŠPATS tarė Mozei: 5 „Priimk juos iš jų Susitikimo palapinės tarnybai ir atiduok juos levitams pagal jų tarnybą“. 6 Mozė tad priėmė vežimus bei jaučius ir perdavė juos levitams. 7 Du vežimus ir keturis jaučius davė Geršono žmonėms pagal jų tarnybą; 8 o keturis vežimus ir aštuonis jaučius davė Merario žmonėms pagal jų tarnybą Itamaro, kunigo Aarono sūnaus, priežiūroje. 9 O Kohato žmonėms nedavė jokio vežimo, nes jiems buvo pavesta rūpintis šventaisiais daiktais, kurie turėjo būti nešami ant pečių.

10 Vadai davė atnašas ir aukurui pašvęsti tą dieną, kai jis buvo pateptas. Vadams prie aukuro įteikiant savo atnašas, 11 VIEŠPATS tarė Mozei: „Tepaduoda jie savo atnašas aukurui pašvęsti kasdien po vieną“.

12 [i2]Pirmą dieną savo atnašą įteikė Aminadabo sūnus Nahšonas iš Judo giminės. 13 Jo atnaša buvo sidabrinis dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabrinė taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventovės šekelį, – abu pilni geriausių miltų, įmaišytų su aliejumi, grūdų atnašai; 14 auksinė lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų; 15 jautukas, avinas ir mitulys avinėlis deginamajai aukai; 16 ožys atnašai už nuodėmę; 17 ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tai buvo Aminadabo sūnaus Nahšono atnaša.

18 Antrą dieną Netanelio sūnus Zuaras, Issacharo vadas, įteikė atnašą. Jis įteikė kaip savo atnašą sidabrinį dubenį, sveriantį šimtą trisdešimt šekelių, 19 sidabrinę taurę, sveriančią septyniasdešimt šekelių pagal šventovės šekelį, – abu pilnus geriausių miltų, įmaišytų su aliejumi, grūdų atnašai; 20 auksinę lėkštę, sveriančią dešimt šekelių, pilną smilkalų; 21 jautuką, aviną ir mitulį avinėlį kaip deginamąją auką; 22 ožį kaip atnašą už nuodėmę; 23 ir du jaučius, penkis avinus, penkis ožius bei penkis mitulius avinėlius kaip bendravimo auką. Tai buvo Netanelio sūnaus Zuaro atnaša.

24 Trečią dieną {įteikė atnašą} Helono sūnus Eliabas, Zebuluno giminės vadas. 25 Jo atnaša buvo sidabrinis dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabrinė taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventovės šekelį, – abu pilni geriausių miltų, įmaišytų su aliejumi, grūdų atnašai; 26 auksinė lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų; 27 jautukas, avinas ir mitulys avinėlis deginamajai aukai; 28 ožys atnašai už nuodėmę; 29 ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tai buvo Helono sūnaus Eliabo atnaša.

30 Ketvirtą dieną {įteikė atnašą} Šedeuro sūnus Elizuras, Reubeno giminės vadas. 31 Jo atnaša buvo sidabrinis dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabrinė taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventovės šekelį, – abu pilni geriausių miltų, įmaišytų su aliejumi, grūdų atnašai; 32 auksinė lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų; 33 jautukas, avinas ir mitulys avinėlis deginamajai aukai; 34 ožys atnašai už nuodėmę; 35 ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tai buvo Šedeuro sūnaus Elizuro atnaša.

36 Penktą dieną {įteikė atnašą} Zurišadajo sūnus Šelumielis, Simeono giminės vadas. 37 Jo atnaša buvo sidabrinis dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabrinė taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventovės šekelį, – abu pilni geriausių miltų, įmaišytų su aliejumi, grūdų atnašai; 38 auksinė lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų; 39 jautukas, avinas ir mitulys avinėlis deginamajai aukai; 40 ožys atnašai už nuodėmę; 41 ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tai buvo Zurišadajo sūnaus Šelumielio atnaša.

42 Šeštą dieną {įteikė atnašą} Deuelio sūnus Eljasafas, Gado giminės vadas. 43 Jo atnaša buvo sidabrinis dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabrinė taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventovės šekelį, – abu pilni geriausių miltų, įmaišytų su aliejumi, grūdų atnašai; 44 auksinė lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų; 45 jautukas, avinas ir mitulys avinėlis deginamajai aukai; 46 ožys atnašai už nuodėmę; 47 ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tai buvo Deuelio sūnaus Eljasafo atnaša.

48 Septintą dieną {įteikė atnašą} Amihudo sūnus Elišama, Efraimo giminės vadas. 49 Jo atnaša buvo sidabrinis dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabrinė taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventovės šekelį, – abu pilni geriausių miltų, įmaišytų su aliejumi, grūdų atnašai; 50 auksinė lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų; 51 jautukas, avinas ir mitulys avinėlis deginamajai aukai; 52 ožys atnašai už nuodėmę; 53 ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tai buvo Amihudo sūnaus Elišamos atnaša.

54 Aštuntą dieną {įteikė atnašą} Pedazuro sūnus Gamalielis, Manaso giminės vadas. 55 Jo atnaša buvo sidabrinis dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabrinė taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventovės šekelį, – abu pilni geriausių miltų, įmaišytų su aliejumi, grūdų atnašai; 56 auksinė lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų; 57 jautukas, avinas ir mitulys avinėlis deginamajai aukai; 58 ožys atnašai už nuodėmę; 59 ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai ir penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tai buvo Pedazuro sūnaus Gamalielio atnaša.

60 Devintą dieną {įteikė atnašą} Gideonio sūnus Abidanas, Benjamino giminės vadas. 61 Jo atnaša buvo sidabrinis dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabrinė taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventovės šekelį, – abu pilni geriausių miltų, įmaišytų su aliejumi, grūdų atnašai; 62 auksinė lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų; 63 jautukas, avinas ir mitulys avinėlis deginamajai aukai; 64 ožys atnašai už nuodėmę; 65 ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tai buvo Gideonio sūnaus Abidano atnaša.

66 Dešimtą dieną {įteikė atnašą} Amišadajaus sūnus Ahiezeris, Dano giminės vadas. 67 Jo atnaša buvo sidabrinis dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabrinė taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventovės šekelį, – abu pilni geriausių miltų, įmaišytų su aliejumi, grūdų atnašai; 68 auksinė lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų; 69 jautukas, avinas ir mitulys avinėlis deginamajai aukai; 70 ožys atnašai už nuodėmę; 71 ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tai buvo Amišadajaus sūnaus Ahiezerio atnaša.

72 Vienuoliktą dieną {įteikė atnašą} Ochrano sūnus Pagielis, Ašero žmonių vadas. 73 Jo atnaša buvo sidabrinis dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabrinė taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventovės šekelį, – abu pilni geriausių miltų, įmaišytų su aliejumi, grūdų atnašai; 74 auksinė lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų; 75 jautukas, avinas ir mitulys avinėlis deginamajai aukai; 76 ožys atnašai už nuodėmę; 77 ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai.

78 Dvyliktą dieną {įteikė atnašą} Enano sūnus Ahira, Naftalio žmonių vadas. 79 Jo atnaša buvo sidabrinis dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabrinė taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventovės šekelį, – abu pilni geriausių miltų, įmaišytų su aliejumi, grūdų atnašai; 80 auksinė lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų; 81 jautukas, avinas ir mitulys avinėlis deginamajai aukai; 82 ožys atnašai už nuodėmę; 83 ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tai buvo Enano sūnaus Ahiros atnaša.

84 Tokia buvo pašventimo atnaša aukurui iš Izraelio vadų tą dieną, kai jis buvo pateptas: dvylika sidabrinių dubenų, dvylika sidabrinių taurių, 85 kiekvienas dubuo sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, o kiekviena taurė – septyniasdešimt, – visų indų sidabro buvo du tūkstančiai keturi šimtai šekelių pagal šventovės šekelį; 86 dvylika auksinių lėkščių, pilnų smilkalų, kiekviena sverianti dešimt šekelių pagal šventovės šekelį, – visų lėkščių aukso buvo šimtas dvidešimt šekelių; 87 visų galvijų deginamajai aukai dvylika jaučių, dvylika avinų, dvylika mitulių avinėlių drauge su jų grūdų atnaša ir dvylika ožių atnašai už nuodėmę; 88 ir visų galvijų bendravimo aukai dvidešimt keturi jaučiai, šešiasdešimt avinų, šešiasdešimt ožių ir šešiasdešimt mitulių avinėlių. Tai buvo pašventimo atnaša aukurui tada, kai jis buvo pateptas.

89 Kada tik Mozė įeidavo į Susitikimo palapinę kalbėtis su VIEŠPAČIU, jis girdėdavo jam kalbantį balsą nuo malonės sosto, kuris buvo ant Sandoros Skrynios tarp dviejų kerubų. Taip jis kalbėjo jam.

  
Išnašos:
1Sk 7,1-7,89: Giminių galvų atnašos Padangtės tarnybai ir aukurui pašvęsti.
2Sk 7,12-7,88: Pasikartojantis pasakojimas apie tokias pat atnašas, įteiktas dvylikos giminių vadų, ir jų suvestinė yra būdingi oficialaus surašymo bruožai.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Skaičių knygaSkyrius: 7