BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Skaičių knygaSkyrius: 24

 Skaičių knyga
  
Sk 24

2 Balaamas, pakėlęs akis, matė Izraelį, gyvenantį stovykloje, giminė prie giminės. Tada, Dievo dvasios apimtas, 3 jis ištarė pranašavimą, sakydamas:

„Beoro sūnaus Balaamo žodis, –

žodis žmogaus, kuriam atvertos akys,

4 žodis girdinčio Dievo žodžius,

matančio regėjimą iš Visagalio,

parpuolusio kniūbsčia, bet atmerktomis akimis.

5 Kokios puikios tavo palapinės, Jokūbai,

tavo buveinės, Izraeli!

6 Tarsi toli besitęsiantys palmių miškeliai,

tarsi sodai prie upės,

tarsi VIEŠPATIES pasodintas alavijas,

tarsi kedrai prie vandens!

7 Vanduo liesis iš jo kibirų,

sėklą jis sės drėgnuose laukuose;

jo karalius bus iškilesnis už Agagą,

bus išaukštinta jo karalystė.

15 Tad jis ištarė savo pranašavimą:

„Žodis Beoro sūnaus Balaamo,

žodis žmogaus, kuriam atvertos akys,

16 žodis girdinčio Dievo žodžius,

gaunančio žinojimą iš Aukščiausiojo,

matančio regėjimą iš Visagalio,

parpuolusio kniūbsčia, bet atmerktomis akimis.

17 Matau jį, bet ne dabartyje,

stebiu, bet ne iš arti:

žvaigždė[i2] patekės iš Jokūbo,

skeptras[i3] pakils iš Izraelio,

kuris nualins Moabo pasienio sritis

ir visų Seto vaikų[i4] žemę.

  
Išnašos:
1Sk 24,10: ... suplojo delnais: ženklas, kuriuo jis parodė, kad nejaučia jokios atsakomybės atsilyginti.
2Sk 24,17: ... žvaigždė ... skeptras: daugelis Bendrijos Tėvų laikė žvaigždę iš Jokūbo ir skeptrą iš Izraelio mesijine pranašyste, nors Naujasis Testamentas apie tai ir neužsimena. Taigi, Bendrijos Tėvų mokymu, pats Kristus yra žvaigždė, lygiai kaip jis yra ir skeptras iš Izraelio. Žr. Iz 11,1. Tačiau abejotina, kad šis tekstas būtų susijęs su išminčių žvaigžde (žr. Mt 2,1-12).
3Sk 24,17: Seto vaikai: minimi istorijos liudijimuose kaip klajokliai prie Palestinos ribos.
4Sk 24,17: ... žvaigždė ... skeptras: daugelis Bendrijos Tėvų laikė žvaigždę iš Jokūbo ir skeptrą iš Izraelio mesijine pranašyste, nors Naujasis Testamentas apie tai ir neužsimena. Taigi, Bendrijos Tėvų mokymu, pats Kristus yra žvaigždė, lygiai kaip jis yra ir skeptras iš Izraelio. Žr. Iz 11,1. Tačiau abejotina, kad šis tekstas būtų susijęs su išminčių žvaigžde (žr. Mt 2,1-12).
5Sk 24,20: ... pirmasis: pažodžiui pradžioje. Amalekitai buvo pirmieji Palestinos gyventojai. Pabrėžiama kontrastas tarp pirmasis ir amžina pražūtis.
6Sk 24,21: Kenitai gyveno pietinės Palestinos ir Sinajaus pusiasalio kalnų tvirtovėse ir buvo nagingi savo teritorijoje randamų metalų apdirbimo meistrai. Jų vardas – kenitai ir Kainas, anot liaudies etimologijos, turi ryšį su hebrajų kalbos žodžiu kalvis.
7Sk 24,23-24,24: Šio trumpo pranašavimo vertimas remiasi atkurtu tekstu. Žr. vertimus kitomis kalbomis.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Skaičių knygaSkyrius: 24