BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 24 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Skaičių knygaSkyrius: 23

 Skaičių knyga
  
Sk 23

1 Balaamas tarė Balakui:“Pastatyk man čia septynis aukurus ir parūpink man septynis jaučius bei septynis avinus“. 2 Balakas padarė, kaip Balaamas buvo paliepęs. Balakas ir Balaamas paaukojo ant kiekvieno aukuro po jautį ir aviną. 3 Tada Balaamas tarė Balakui: „Stovėk čia prie savo deginamosios aukos, kol aš sugrįšiu. Gal ateis VIEŠPATS manęs pasitikti. Ką jis man apreikš, tau pasakysiu“. Ir jis palypėjo ant plikos kalvos.

4 Dievas pasitiko Balaamą. „Paruošiau anuos septynis aukurus ir paaukojau ant kiekvieno aukuro po jautį ir aviną“, – pasakė jam Balaamas. 5 VIEŠPATS, įdėjęs žodį Balaamui į burną, tarė: „Grįžk pas Balaką ir taip jam kalbėk“. 6 Jis tad sugrįžo pas Balaką, žiūri, tas tebestovi prie savo deginamosios aukos drauge su visais Moabo didžiūnais. 7 Tada Balaamas ištarė savo pranašavimą, sakydamas:

„Balakas atvedė mane iš Aramo,[i1]

Moabo karalius iš Rytų kalnų[i2]:

'Ateik, prakeik man Jokūbą;

ateik, pasmerk Izraelį!'

8 Kaip aš galiu prakeikti,

ko Dievas neprakeikė?

Kaip aš galiu pasmerkti tuos,

kurių VIEŠPATS nepasmerkė?

9 Netgi nuo uolų viršūnės aš juos matau,

nuo kalvų juos stebiu.

Tikėk manimi, čia yra tauta, atskirai gyvenanti,[i3]

ji atokiai laikosi nuo kitų tautų!

10 Kas gali suskaityti Jokūbo dulkes[i4]

ir žinoti vėjo nešamų Izraelio dulkelių skaičių?

Tebūna man leista mirti teisiųjų mirtimi,

tebūna, kad mano galas būtų panašus į jo!“

11 Tada Balakas tarė Balaamui: „Ką tu man padarei? Štai aš atvedžiau tave prakeikti mano priešų, o tu juos laiminte palaiminai!“ 12 „Argi ne tai, ką VIEŠPATS deda man į burną, aš turiu ištikimai pakartoti?“

Antrasis pranašavimas

13 Balakas jam tarė: „Prašyčiau eiti su manimi į kitą vietą,[i5] iš kur galėsi juos matyti. Matysi tik jų dalį, visų jų nematysi. Ir iš ten man juos prakeik“. 14 Tada užvedė jį į Zofimų lauką ant Pisgos viršūnės ir, pastatęs septynis aukurus, paaukojo ant kiekvieno aukuro po jautį ir aviną. 15 Balaamas tarė Balakui: „Stovėk čia prie savo deginamosios aukos, kol aš štai tenai sutiksiu VIEŠPATĮ“. 16 VIEŠPATS sutiko Balaamą ir, įdėjęs žodį jam į burną, tarė: „Grįžk pas Balaką ir taip jam kalbėk“. 17 Balaamas, sugrįžęs pas jį, žiūri, jis tebestovi prie savo deginamosios aukos drauge su Moabo didžiūnais. „Ką pasakė VIEŠPATS?“ – užklausė Balakas. 18 Tada Balaamas ištarė savo pranašavimą, sakydamas:

„Atsistok, Balake, ir klausykis;

palenk ausį mano liudijimui, Ziporo sūnau:

19 Dievas nėra žmogus, kad meluotų,

ar marus, kad keistų savo mintį.

Taigi argi jis neįvykdys,

ką pažadėjo?

Argi jis nepadarys,

ką pasakė?

20 Štai aš gavau įsakymą palaiminti:

kai jis palaimina,

aš negaliu to pakeisti.

21 Negresia pavojus[i6] Jokūbui,

nematyti nelaimės[i7] Izraelyje.

VIEŠPATS, jų Dievas, yra su jais, –

su jais yra jų Karaliaus pergalė.

22 Dievas, vedantis juos iš Egipto,

jiems yra tarsi laukinio jaučio ragai.[i8]

23 Štai! Tikrai nėra kerų prieš Jokūbą,

nėra burtų prieš Izraelį.

Nūnai bus sakoma apie Jokūbą ir Izraelį:

'Žiūrėk, ką padarė Dievas!'

24 Čia yra tauta, besikelianti tarsi liūtė,

pašokstanti tarsi liūtas!

Nesigula, kol nesuėda grobio

ir neišgeria užmuštųjų kraujo“.

25 „Jei negali jų prakeikti, – Balakas tarė Balaamui, – tai bent nelaimink jų!“ 26 Bet Balaamas atsakė Balakui: „Argi aš tau nesakiau: 'Ką VIEŠPATS sako, tai aš turiu sakyti'?“

Trečiasis pranašavimas

27 Balakas tada Balaamui tarė: „Prašyčiau eiti, nuvesiu tave dar į kitą vietą. Galbūt Dievui patiks, kad prakeiktumei man juos iš ten“. 28 Balakas užvedė Balaamą ant Peoro viršūnės, žvelgiančios žemyn į Ješimoną. 29 Balaamas tarė Balakui: „Pastatyk čia septynis aukurus ir parūpink man septynis jaučius ir septynis avinus“. 30 Balakas padarė, kaip Balaamas buvo paliepęs, ir paaukojo ant kiekvieno aukuro po jautį ir aviną.

  
Išnašos:
1Sk 23,7: ... iš Aramo: senovėje Sirija buvo vadinama Aramu.
2Sk 23,7: ... Rytų kalnų: žemos kalnų virtinės Sirijos dykumoje netoli Eufrato upės Balaamo miesto Petoro. Žr. Sk 22,5.
3Sk 23,9: ... tauta, atskirai gyvenanti: Izraelis, kaip Dievo tauta, užėmė ypatingą vietą tarp tautų savo atokia laikysena.
4Sk 23,10: ... Jokūbo dulkes ... vėjo nešamų Izraelio dulkelių: izraeliečiai bus taip gausūs, kaip dulkės dykumos smėlio audroje.
5Sk 23,13: ... į kitą vietą: Balakas manė, kad Balaamas, matydamas Izraelį iš kitos vietos, galės kitaip apie jį pranašauti.
6Sk 23,21: ... pavojus ... nelaimės: Balaamas tvirtina, kad jis negali pranašauti nieko blogo Izraeliui.
7Sk 23,21: ... pavojus ... nelaimės: Balaamas tvirtina, kad jis negali pranašauti nieko blogo Izraeliui.
8Sk 23,22: ... Dievas ... tarsi laukinio jaučio ragai: užuomina apie Izraelį, ne apie Dievą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Skaičių knygaSkyrius: 23