BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 25 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Skaičių knygaSkyrius: 25

 Skaičių knyga
  
Sk 25

Izraelis prie Peoro

1 Izraeliui gyvenant Šitimuose,[i1] žmonės pradėjo žeminti save, kekšaudami su Moabo moterimis.[i2] 2 O jos kviesdavosi žmones prie aukų savo dievui. Žmonės dalydavosi valgiu ir garbindavo tą dievą. 3 Izraeliui prijunkus prie Peoro Baalo, VIEŠPATS įniršo ant Izraelio. 4 VIEŠPATS Mozei tarė: „Paimk visus tautos vadus ir pamauk juos ant baslio viešai[i3] VIEŠPATIES akivaizdoje, kad VIEŠPATIES pykčio įniršis būtų nugręžtas nuo Izraelio“. 5 Mozė tarė Izraelio teisėjams: „Kiekvienas jūsų turi užmušti visus iš savo žmonių, kurie prijunko prie Peoro Baalo“.

6 Kaip tik tuo metu vienas izraelietis atėjo ir įsivedė į savo šeimą midjanietę moterį,[i4] matant Mozei ir visai izraeliečių bendrijai, beverkiančiai[i5] prie Susitikimo palapinės angos. 7 Tai pamatęs, kunigo Aarono sūnaus Eleazaro sūnus Finehas atsikėlė ir nuėjo nuo bendrijos. Pasiėmęs į ranką ietį, 8 jis nusekė izraelietį į palapinę ir perdūrė per pilvą abu – izraelietį ir moterį. Maras tarp izraeliečių tad buvo sutramdytas. 9 O vis dėlto maru mirė dvidešimt keturi tūkstančiai.

10 Tada VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 11 „Kunigo Aarono sūnaus Eleazaro sūnus Finehas nukreipė mano pyktį nuo izraeliečių, parodydamas tokį jų atsidavimą man,[i6] kad aš savo įšėlimu nebesunaikinau izraeliečių. 12 To dėlei pasakyk: 'Aš suteikiu jam draugystės sandorą. 13 Ji bus jam ir jo palikuonims po jo amžinos kunigystės sandora, nes jis, atlikdamas permaldavimą už izraeliečius, elgėsi atsiduodamas savo Dievui'“.

14 [i7]Vardas užmušto izraeliečio, – užmuštojo drauge su midjaniete, – buvo Salu'o sūnus Zimris, Simeono giminei priklausančių protėvių namų galva. 15 O vardas užmuštosios midjanietės buvo Kozbė, duktė Zuro, kuris buvo klano galva vienų protėvių namų Midjane.

16 [i8]VIEŠPATS Mozei tarė: 17 „Neduok midjaniečiams ramybės ir nugalėk juos, 18 nes jie nedavė jums ramybės apgaule, kai jie apgavo jus per Peorą ir per Midjano vado dukterį Kozbę, savo seserį. Ji buvo užmušta tą dieną, kai dėl Peoro jus ištiko maras“.

Antrasis surašymas

19 Po maro.

  
Išnašos:
1Sk 25,1: ... Šitimuose: tikras vietovės vardas buvo Abel-Šitimai. Ši vietovė buvo kalnų papėdėje Moabo lygumų šiaurės rytų kampe. Žr. Sk 33,49.
2Sk 25,1: ... kekšaudami su Moabo moterimis: turbūt dalyvaudami lytiškai garbinant Peoro Baalą.
3Sk 25,4: ... viešai VIEŠPATIES akivaizdoje: bausmė už Sandoros sulaužymą.
4Sk 25,6: ... midjanietę moterį: tuo metu midjaniečiai buvo sudarę sąjungą su moabiečiais prieš Izraelį. Žr. Sk 22,4.7. Balaamas buvo paskatinęs abi puses – midjaniečius (žr. Sk 31,16) ir moabiečius (Apr 2,14) vilioti izraeliečius prie savęs lytinėmis Peoro Baalo apeigomis.
5Sk 25,6: ... bendrijai, beverkiančiai dėl maro, kuris juos jau buvo ištikęs (žr. 8-ąją eilutę).
6Sk 25,11: ... parodydamas jų tokį atsidavimą man: ryždamasis keršyti padariusiems Peoro Baalą Viešpaties varžovu.
7Sk 25,14-25,15: Aukšta nužudytosios poros kilmė minima, norint pabrėžti Fineho drąsą. Fineho uolumas yra tapęs priežodžiu Šventajame Rašte. Žr. Ps 106,30; Sir 45,23; 1 Mak 2,26.54.
8Sk 25,16: Apie šio įsakymo įvykdymą pasakojama Sk 31,1-18 skaitinyje.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Skaičių knygaSkyrius: 25