BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 23 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 48

 Siracido knyga
  
Sir 48

Elijas

1 [i1]Tada pakilo Elijas, pranašas lyg ugnis,

jo žodis buvo lyg liepsnojanti krosnis.[i2]

2 Jis sukėlė jiems badą

ir savo uolumu privertė juos skursti.

3 VIEŠPATIES žodžiu jis aklinai uždarė dangų

ir tris kartus pašaukė žemyn ugnį.

4 Koks garbingas esi, Elijau,

savo nuostabiais darbais!

Kieno garbė gali tavajai prilygti?

9 Tu buvai paimtas aukštyn ugnies viesule,

vežime su ugningais žirgais.

10 Tau skirta, kaip yra parašyta, ateityje

sušvelninti Dievo pyktį dar jam neįniršus,

atgręžti tėvų širdį į jų vaikus

ir atkurti Jokūbo gimines.

11 Laimingi tie, kurie tave matys,

ir tie, kurie yra užmigę meilėje!

Juk ir mes tikrai gyvensime.

  
Išnašos:
1Sir 48,1-48,11: Pranašo Elijo veikla ir paplitęs stabų garbinimas čia aprašomi kaip ugnies teismas. Jo stebuklingas išėjimas iš šio gyvenimo davė pradžią įsitikinimui, kad jis nėra miręs, bet sugrįš prieš pasaulio pabaigą sušvelninti Dievo pykčio ir atkurti Izraelio giminių. Žr. Mt 17,9-13.
2Sir 48,1: ... liepsnojanti krosnis: iš hebrajiškojo teksto. Graikiškajame tekste liepsnojantis deglas.
3Sir 48,12-48,16: Eliša tęsė savo pirmtako veiklą daugeliu stebuklų, bet žmonių atkaklumas ilgainiui privedė prie Izraelio karalystės sunaikinimo ir tremties (721 m. prieš Kristų). Judo karalystė išliko iki 587 m. prieš Kristų.
4Sir 48,17-48,25: Karaliaus Hezekijo ištikimybė, pasitikėjimas Dievu bei drąsa ir pranašo Izaijo uolumas bei malda už tautą atnešė palaimą. Asirų invazija buvo sustabdyta, karaliaus gyvenimas prailgintas ir žmonės paguosti Izaijo pranašavimais apie ateitį, ypač apie Mesijo atėjimą ir jo karalystės įkūrimą. Žr. Iz 7,14; 9,6-7; 40-65.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 48