BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 49

 Siracido knyga
  
Sir 49

Jošijas ir pranašai

1 [i1]Jošijo vardas yra lyg smilkalų mišinys,

parengtas prityrusio kvepalų gamintojo.

Jo atminimas yra taip saldus,

kaip medus kiekvienam skoniui

ir kaip muzika puotoje.

2 Juk jis kentėjo dėl mūsų išdavysčių

ir sunaikino bjauriuosius stabus.

3 Jis buvo nuoširdžiai ištikimas VIEŠPAČIUI

ir nedoru laikotarpiu dorai elgėsi.

4 Išskyrus Dovydą, Hezekiją ir Jošiją,

visi {karaliai} buvo nedori,

nes jie pamesdavo Aukščiausiojo Įstatymą:

Judo karaliai priėjo liepto galą.

5 Juk jie atidavė savo galybę kitiems

ir savo garbę svetimai tautai.

6 Svetimieji sudegino šventąjį miestą

ir nusiaubė jo gatves,

7 kaip Jeremijas buvo pranašavęs.

Juk jie buvo blogai elgęsi su juo,

jau įsčiose pašventintu pranašu,

kad išrautų, nugriautų bei sunaikintų

ir tada atstatytų bei atsodintų.

8 Ezekielis regėjo Šlovę,

kurią Dievas parodė jam kerubų vežime.

9 Jis užsiminė ir apie Jobą,

kuris visad ištikimai laikėsi teisumo kelio.

10 Be to, ir Dvylika Pranašų –

tesuklesti jų kaulai iš savo vietos nauja gyvastimi! –

nes jie davė jėgų Jokūbo tautai

ir gelbėjo juos viltingu tikėjimu.

Zerubabelis ir Ješua

11 [i2]Kaip galime išgirti Zerubabelį?

Jis buvo lyg antspaudo žiedas ant dešinės,

12 kaip ir Jozadako sūnus Ješua.

Jiedu savo dienomis atstatė aukurą,

pastatė Šventyklą – šventą VIEŠPAČIUI,

skirtą amžinai garbei.

Nehemijas

13 Taip pat ir Nehemijo atminimas yra amžinas:

jis vėl mums atstatė išgriautąsias sienas,

įtaisė vartus su skląsčiais

ir atstatė sunaikintus mūsų namus.

Žvilgsnis į praeitį

14 [i3]Mažai žemėje tėra buvę tokių kaip Enochas, –

juk jis buvo paimtas iš žemės į aukštybes.

15 Argi gimė kada kitas vyras kaip Juozapas?

Net jo kaulais buvo pasirūpinta!

16 Taip pat ir Šemas, Setas ir Enošas buvo garbingi,

bet Adomas garbingumu viršija visus žmones.

  
Išnašos:
1Sir 49,1-49,10: Siracidas giria karalių Jošiją, pranašus Jeremiją ir Ezekielį už jų ištikimybę Viešpačiui ir jo Sandoros Įstatymui.
2Sir 49,11-49,13: Zerubabelis ir Ješua, atstatydami atnašų aukurą ir Šventyklą, o Nehemijas, atnaujindamas miesto sienas ir statinius, leido iš Babilonijos tremties grįžusiai bendrijai garbinti Dievą ir tvarkytis pagal Mozės Įstatymą.
3Sir 49,14-49,16: Čia minimi žmonijos protėviai buvo garbingi savo religine laikysena – didžiule pagarba ir klusnumu Dievui. Adomo garbingumą reikia sieti su jo tiesiogine kilme iš Dievo.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 49