BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 41

 Siracido knyga
  
Sir 41

Mirtis

1 O mirtie! Kaip kartu yra apie tave pagalvoti

žmogui, ramiai gyvenančiam savo namuose,

vyrui, neturinčiam jokio rūpesčio, visur sėkmės lydimam

ir dar stipriam smagintis gyvenimo malonumais!

2 O mirtie! Koks geras tavo nuosprendis

žmogui, esančiam skurde ir bejėgiam,

palaužtam metų naštos ir besirūpinančiam viskuo,

nusivylusiam ir netekusiam vilties!

3 [i1]Nebijok mirties nuosprendžio;

atsimink, kad jis apima ir tavo protėvius, ir palikuonis.

4 Toks yra VIEŠPATIES nuosprendis visiems kūriniams;

kodėl tad tu turėtum atmesti Aukščiausiojo valią?

Ar žmogus gyvena dešimt metų, ar šimtą, ar tūkstantį,

Hade nesiskundžiama dėl gyvenimo trukmės.

Nedorėlių likimas

5 Neapkenčiami vaikiščiai yra nusidėjėlių vaikai,

kvailos išperos gyvena nedorėlių namuose.

6 Nusidėjėlių vaikų paveldas sunyks,

o jų palikuonys patirs amžiną gėdą.

7 Vaikai keiks savo nedorą tėvą,

nes per jį jie kenčia gėdą.

8 Vargas jums, nedorėliai,

kurie atmetėte Aukščiausiojo Įstatymą!

9 Jeigu turite vaikų, juos ištiks neganda;

jeigu tapsite tėvu, tai bus tik dejonė.

Jums suklupus, ilgai netils džiaugsmas,

o jums numirus, jūsų daliai teks prakeikimas.

10 Visa, kas iš žemės, sugrįžta į žemę,

taip nedorėliai eina iš prakeikimo į žūtį.

11 Žmogaus kūnas yra tik kvapas,

bet doras vardas niekad nebus sunaikintas.

12 Gerbk savo vardą, nes jis tave pergyvens ilgiau,

negu tūkstantis aukso sankaupų.

13 Laimingo gyvenimo dienos yra suskaičiuotos,

bet geras vardas išlieka amžinai.

Gėdos jausmas

14 Mano vaikai, likite ištikimi savo auklėjimui

ir būkite ramūs;

kokia gali būti nauda iš paslėptos išminties

ir paslaptyje laikomo lobio?

15 Geriau žmogus, slepiantis savo kvailumą,

negu žmogus, slepiantis savo išmintį.

16 Užtat gerbk mano žodžius,

nes negera visa ko gėdytis

nei kiekvienam gėdos pajutimui pritarti.

17 Prieš tėvą ar motiną gėdykis ištvirkavimo,

prieš didžiūną ar valdovą – melo.

18 Prieš teisėją ar pareigūną gėdykis nusikaltimo,

prieš bendriją ir žmones – Įstatymo laužymo.

19 Prieš savo bendrininką ar draugą gėdykis apgaulės,

o vietoje, kur apsigyveni, – vagystės.

20 Gėdykis sulaužyti priesaiką ar sutartį

ir alkūnėmis atsiremti prie stalo.[i2]

21 Gėdykis šiurkštumo priimant ar duodant,

tylos prieš tuos, kurie tave sveikina,

22 žvilgsnių į palaidūnę,

atsisakyti padėti giminaičiui,

23 pasisavinti kito dalį ar dovaną,

spoksoti į kito vyro žmoną,

24 lengvabūdiškai elgtis su jo tarnaite –

neik prie jos lovos, –

25 sakyti užgaulių žodžių draugams –

nepalydėk dovanos pajuoka, –

26 pakartoti, ką esi girdėjęs,

ir išduoti patikėtas paslaptis.

27 Tada žinosi, kas yra tikra gėda,

ir būsi visų mėgstamas.

  
Išnašos:
1Sir 41,3-41,4: Pasidavimas mirčiai yra būdingas Senojo Testamento mąstysenai. Žr. Sir 14,11-19; 17,25-28; 38,16-23.
2Sir 41,20: ... alkūnėmis atsiremti prie stalo: graikų ir romėnų paprotys valgant atsiremti kairiąja alkūne į stalą judėjams buvo netinkamas elgesys.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 41