BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 40

 Siracido knyga
  
Sir 40

Blogis pasaulyje

1 Didelis nerimas yra Dievo skirtas kiekvienam,

ir sunkus jungas slegia Adomo vaikus

nuo dienos, kurią jie išėjo iš motinos įsčių,

iki tos dienos, kai jie sugrįžta pas visų motiną.[i1]

2 Juos vargina keblios mintys, baimė širdyje,

nerimą kelianti mirties dienos mintis.

3 Nuo žmogaus, kuris sėdi iškiliame soste,

iki žmogaus, sėdinčio dulkėse ir pelenuose,

4 nuo žmogaus, kuris nešioja purpurą ir karūną,

iki žmogaus, vilkinčio ašutinę, –

visus užplūsta mintys – pykčio ir pavydo,

rūpesčio ir nerimo,

mirties baimės ir įniršio bei kivirčų.

5 Net besiilsinčiam savo lovoje žmogui

naktį rūpesčiai trukdo miegoti.

6 Trumpas yra jo poilsis, tartum nebuvęs,

kol savo sapnuose grumiasi kaip ir dieną.

Žmogų vargina vaizduotės reginiai,

lyg jis būtų iš mūšio lauko ištrūkęs.

7 Tą akimirką, kai pasijunta saugus,

jis pabunda stebėdamasis, kad nebuvo ko bijoti.

8 Visiems kūriniams, nuo žmonių iki gyvulių, –

o nusidėjėliams septynis kartus daugiau, –

9 ateina mirtis ir kraujo išliejimas,

kivirčas ir kalavijas,

nelaimės ir badas, žūtis ir rykštė.

10 Visi šie buvo sukurti nedorėliams,

dėl jų atėjo ir tvanas.

11 [i2]Kas yra iš žemės, sugrįžta į žemę,

o kas iš aukštybių, – į aukštybes.

Įvairios patarlės

12 Visa, kas kyla iš kyšio ar neteisingumo, bus sunaikinta,

o ištikimybė išliks amžinai.

13 Neteisėtai įgytas turtas išseks kaip upė

ir nudundės kaip perkūno griausmas per audrą.

14 Kaip dosnus žmogus turi dėl ko džiaugtis,

taip laužantys Įstatymą prieis liepto galą.

15 Nedorėlių vaikai mažai šakų teišskleidžia,

nes jų nesveikos šaknys yra ant stačios uolos.

16 Jie yra lyg paupių nendrės,

kurios nudžiūva greičiau už kitus augalus.

17 Gerumas yra tarsi vešlus sodas,

o išmalda išlieka amžinai.

18 [i3]Turtas ar uždarbis pasaldina gyvenimą,

betgi geriau už abu – rasti lobį.

19 Palikuonys ir miesto įkūrimas įamžina žmogaus vardą,

bet geriau už abu yra žmogui, kuris įgyja išminties.

Galvijai ir sodai žmogų praturtina,

bet geriau už abu – ištikima žmona.

20 Vynas ir muzika džiugina širdį,

bet geriau už abu – draugų meilė.

21 Fleita ir arfa pagražina dainą,

bet geriau už abu – malonus balsas.

22 Meilumas ir grožis džiugina akį,

bet labiau už abu – dirvos derlius.

23 Draugas ar bičiulis yra visad mėgstami,

bet geriau už abu – protinga žmona.

24 Giminaitis ar padėjėjas yra naudingi bėdoje,

bet išmalda padeda geriau už abu.

25 Auksas ir sidabras žmogų ant kojų pastato,

bet geras patarimas už abu labiau vertinamas.

26 Turtas ir jėga drąsina širdį,

bet geriau už abu – pagarbi VIEŠPATIES baimė.

Pagarbiai VIEŠPATIES bijančiam nėra skurdo;

ja gyvenančiam nėra reikalo ieškoti pagalbos.

27 Pagarbi VIEŠPATIES baimė tarsi vešlus sodas, –

ji saugo žmogų geriau, negu bet kokie turtai.

Apie elgetavimą

28 [i4]Mano vaike, negyvenk iš elgetavimo!

Geriau mirti, negu elgetauti.

29 Kai žmogus turi žiūrėti į kito stalą,

jo buitis nėra verta vadintis gyvenimu.

Kitų žmonių skanėstai užteršia stemplę;

protingas, išauklėtas žmogus nuo to saugosis.

30 Begėdžio burnai elgetavimas yra saldus,

bet jo viduje dega kaip ugnis.

  
Išnašos:
1Sir 40,1: ... pas visų motiną: visų motina – žemė; iš jos žmogus buvo sukurtas. Žr. Pr 2,7; 3,19-20; Job 1,21; Ps 139,15.
2Sir 40,11: Užuomina apie kūno mirtingumą ir dievišką gyvybės kilmę iš Dievo Dvasios hebrajiškajame tekste. Žr. Sir 41,10; Pr 2,7; 3,19; Job 34,14-15; Ps 104,29-30; 146,4; Koh 12,7. Graikiškasis ir lotyniškasis šios eilutės, antrosios jos dalies, tekstas yra: ... visi vandenys sugrįš į jūrą.
3Sir 40,18-40,27: Daug dalykų daro gyvenimą malonų – sveikata, šeima, draugai, muzika, jėga ... – bet vertingesni už juos yra vedybinė meilė, išmintis ir pagarbi Dievo baimė. Žr. Sir 25,6-11.
4Sir 40,28-40,30: Judėjai elgetavimą laikė nusikaltimu žmogaus orumui. Elgetauti galėjo tik begėdis – orumo jausmą praradęs žmogus. Žr. Sir 29,22-23.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 40