BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 12 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 42

 Siracido knyga
  
Sir 42

1 Šių dalykų nesigėdyk,

kad nenusidėtumei, norėdamas išvengti gėdos:

2 Aukščiausiojo Įstatymo bei jo įsakų,

nuosprendžio, išteisinančio bedievį;

3 atsiskaityti su bendrininku ar pakeleiviais

ir pasidalyti bičiulių paveldo;

4 svarstyklių ir svarsčių tikslumo,

ar įsigyti daug, ar mažai dalykų;

5 dėrėtis su pardavėju dėl kainos

ar dažnai vaikus drausminti rykšte,

ar tingų vergą kruvinai nuplakti;

6 antspaudo, kad laikytum namie neprotingą žmoną,

ir rakto, kur yra daug rankų;

7 suskaičiuoti kiekvieną indėlį

ir užrašyti visa, kas duota ir gauta,

8 sudrausti nemokšas bei kvailuosius

ar senius, nusikaltusius ištvirkavimu.

Tada būsi tikrai taurus,

ir visi laikys tave santūriu.

Duktė kelia tėvui rūpestį

9 Duktė yra lobis, kuris verčia tėvą budėti,

rūpestis dėl jos neleidžia jam užmigti.

Kol jauna, baisu, kad ji neištekės,

o jai ištekėjus, ima baimė, kad ji bus nemylima.

10 Kol ji dar mergelė, gąsdina mintis,

kad gali būti suviliota

ir tapti nėščia savo tėvo namuose;

o jai turint vyrą, baisu,

kad nebus ištikima,

ir, nors jau ištekėjusi, neramu,

kad ji bus bevaisė.

11 Mano sūnau, griežtai saugok savo dukterį,

kad nepadarytų tavęs pajuoka tavo priešams,

priežodžiu mieste bei tautos sueigoje

ir neužtrauktų tau gėdos miesto vartuose.

Žiūrėk, kad nebūtų pinučių jos kambaryje

nei vietos, iš kurios matytųsi priėjimas prie namų.

12 Neleisk jai puikautis savo grožiu prieš jokį vyrą

ir leisti laiką tarp ištekėjusių moterų.

13 Juk kaip iš drabužių išlenda kandys,

taip iš moters išeina jos nedorumas.

14 Geriau nedraugiškas vyras negu draugiška moteris,

bet geriau sąžininga duktė negu begėdis sūnus.

Dievo darbai Kūrinijoje

15 Nūn prisiminsiu VIEŠPATIES darbus

ir apsakysiu, ką esu matęs.

Žodžiu VIEŠPATIES darbai[i1] atsirado;

visi kūriniai vykdo jo valią.

16 Kaip saulė savo šviesa žvelgia žemyn į visa,

taip VIEŠPATIES šlovė pripildo jo darbus.

17 VIEŠPATS nėra leidęsis net šventiesiems[i2]

apsakyti visus jo nuostabius darbus,

nors VIEŠPATS Visagalis yra davęs savo galybėms

jėgų ištverti jo garbėje.

18 [i3]Jis ištiria bedugnę ir žmogaus širdį,

supranta jų gelmių paslaptis.

Juk Aukščiausiasis žino visa, kas gali būti žinoma;

jis mato visus dalykus, kurie turi įvykti.

19 Jis atskleidžia, kas yra buvę ir kas dar įvyks,

apreiškia paslėptų dalykų pėdsakus.

20 Jokios įžvalgos jam netrūksta,

niekas nuo jo nepasislepia.

21 Jis tvarko galingus savo išminties darbus;

nuo amžinybės jis yra vienas ir tas pats.

Nieko nepridėta, nieko neatimta;

patarėjo jam nereikia!

22 Kokie gražūs yra visi jo darbai,

žavūs pasižiūrėti ir džiugūs regėti!

23 Visa tai gyvena ir lieka amžinai;

kūriniai yra išlaikomi, kad atliktų savo paskirtį.

24 Visi jie ateina po du,

vienas tinkantis kitam;

nė vieno iš jų nepadarė be reikalo.

25 Kiekvienas pasikeičia savo ypatingu geru su kitu.

Kas galėtų prisižiūrėti ligi valiai jo garbės?

  
Išnašos:
1Sir 42,15: ... VIEŠPATIES darbai: turima mintyje Kūrinija.
2Sir 42,17: ... šventiesiems: dangiškojo dvaro nariams – angelams. Žr. Job 5,1; 15,15; Ps 89,8. Net angelai nepajėgia tinkamai apsakyti nuostabių Dievo darbų.
3Sir 42,18-42,21: Dievo visažinystė apima Bedugnę – semitinės pasaulio sampratos pradinį vandenyną – bei jos chaotiškas jėgas, žmogaus širdies gelmes (žr. Pat 15,11) ir praeitį bei ateitį, nes Dievas yra amžinas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 42