BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 35

 Siracido knyga
  
 Mozės Įstatymas ir atnašos aukoms
  
Sir 35

1 [i1]Žmogus, kuris laikosi Įstatymo, atnašauja daug aukų,

kas paklūsta įsakymams, aukoja bendravimo atnašas.

2 Dėkingumo ženklan žmogus atnašauja geriausių miltų,[i2]

o duodamas išmaldą, atnašauja šlovės auką.

3 Šalintis nuo pikto patinka VIEŠPAČIUI,

vengti neteisingumo yra išpirkimo darbas.

4 Nesirodyk prieš VIEŠPATĮ tuščiomis rankomis,

nes visa, ką atnašauji, yra įsakymo vykdymas.

5 Teisiojo atnaša praturtina aukurą

ir maloniu kvapu pasiekia Aukščiausiąjį.

6 Teisiojo auka yra maloni,

ir ji niekad nebus užmiršta.

7 Dosnia širdimi garbink VIEŠPATĮ, –

nešykštėk savo rankų triūso pirmienų.

8 Visas savo dovanas atnašauk su šypsena,

ir dešimtines atskirk su džiaugsmu.

9 Duok Aukščiausiajam, kaip jis tau yra davęs,

taip dosniai, kaip išgali.

10 Juk VIEŠPATS yra tas, kuris atlygina, –

jis atlygins tau septyneriopai.

11 Neatnašauk jam kyšių, jų jis nepriims!

Nepasitikėk auka iš skriaudos vaisių,

12 nes jis yra Teisėjas, –

jis nėra šališkas.

  
Išnašos:
1Sir 35,1-35,13: Dievui malonios atnašos. Žr. Iz 1,11-18; Mch 6,6-8; Mk 12,33.
2Sir 35,2: Rinktiniai miltai drauge su aliejumi ir smilkalais buvo įsakyta atnaša Dievui. Žr. Įst 10,17; Job 34,19; Išm 10,34; Gal 2,6.
3Sir 35,14-35,15: Našlaitis ir našlė patiria ypatingą skurdą, nes nėra kito, išskyrus Dievą, kas gintų jų bylą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 35