BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 36

 Siracido knyga
  
Sir 36

Malda už Dievo tautą

1 Ateik mums į pagalbą, visų Dieve,[i1]

ir siųsk savo klaiką tautoms![i2]

2 Pakelk ranką prieš pagonis,

kad pamatytų tavo galingus darbus.

3 [i3]Kaip esi mus panaudojęs, kad parodytum jiems savo šventumą,

taip nūn panaudok juos, kad parodytum mums savo šlovę.

4 Tuomet jie žinos, kaip mes žinome,

jog nėra kito Dievo, tik tu vienas, VIEŠPATIE.

5 Duok naujų ženklų, daryk naujų nuostabių darbų,

iš peties parodyk savo dešinės garbę.

6 Pažadink savo narsą ir išliek savo pyktį;

pažemink nedraugus ir parblokšk priešus.

7 Paskubink tą dieną, atsimink paskirtąjį laiką,[i4]

kai tavo galingi darbai turi būti paskelbti.

8 Tesunaikina ugningas pyktis bėglį,

ir tavo tautos engėjai tebūna pragaišinti.

9 Sutraiškyk galvas priešiškų valdovų,

kurie sako: „Esame tik mes!“

10 Surink visas Jokūbo gimines,

kad jos paveldėtų žemę kaip anais laikais.

11 Būk gailestingas, VIEŠPATIE,

tavo vardu vadinamai tautai –

Izraeliui, kurį tu pavadinai savo pirmagimiu.

12 Užjausk savo šventąjį miestą – Jeruzalę,

tavo sosto buveinę.

13 Pripildyk Zioną savo šlovės giesmių

ir savo Šventyklą savo garbės.

14 Paliudyk tuos, kuriuos sukūrei pradžioje,

ir įvykdyk tavo vardu tartas pranašystes.

15 Atlygink tiems, kurie tavęs laukia, –

tebūna tavo pranašų teisybė.

16 Išklausyk, VIEŠPATIE, maldą savo tarnų,

nes tu visad esi malonus savo tautai.

17 Tada bus žinoma visiems žemės pakraščiams,

kad tu – VIEŠPATS – esi visų amžių Dievas.

Artimų draugų pasirinkimas

18 Stemple nueina bet koks maistas,

bet vienas valgis yra gardesnis už kitą.

19 Kaip gomurys atskiria žvėrienos rūšis,

taip aštrus protas pažįsta melus.

20 Sukto būdo žmogus pridaro keblumų kitiems;

reikia būti patyrusiam, kaip jam atmokėti.

21 Nors bet kuris vyriškis gali būti moteriai,[i5]

tačiau viena mergina gali būti geresnė už kitą.

22 Moters grožis padaro jos vyro veidą spindintį,

nes pranoksta visa, kas žavi jo akis.

23 O jeigu dar ir jos kalba maloni,

jos vyras yra laimingesnis už visus mirtinguosius.

24 Žmona didžiausias savo vyro turtas,

panaši į jį pagalbininkė,[i6] ištikima parama.

25 Vynuogynas be tvoros būna išmindytas;

vyras be žmonos pasidaro benamis klajūnas.

26 Juk kas pasitikėtų vikriu plėšiku,

klajojančiu iš miesto į miestą?

Kas tad pasitikės vyru, neturinčiu lizdo,

nakvojančiu, kur jį naktis užklumpa?

  
Išnašos:
1Sir 36,1: ... visų Dieve: ne vien tik Izraelio, bet visų tautų.
2Sir 36,1: ... tautoms: ypač turima omenyje seleukidai, valdžiusieji Palestiną nuo 198 m. prieš Kristų.
3Sir 36,3: Kaip Dievas apreiškė savo šventumą, bausdamas Izraelį (žr. Ez 20,41; 28,25), taip dabar jis apreiškia savo šlovę, bausdamas pagonis.
4Sir 36,7: ... paskirtąjį laiką: mesijinį amžių.
5Sir 36,21: ... bet kuris vyriškis gali būti moteriai: vedybos buvo sudaromos tėvų sutarimu (žr. Sir 7,25).
6Sir 36,24: ... panaši į jį pagalbininkė: žr. Pr 2,18.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 36