BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 21 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 2

 Siracido knyga
  
 Pasitikėjimas Dievu
  
Sir 2

1 [i1]Mano vaike, jei nori tarnauti VIEŠPAČIUI,

būk pasiruošęs bandymui.

2 Būk nuoširdus ir tvirtas,

nesikarščiuok nelaimės ištiktas.

3 Lik jam ištikimas ir nesigręžk nuo jo;

tuomet tavo ateitis bus puiki.

4 Priimk visa, kas tau nutiks,

būk kantrus didelėje nelaimėje.

5 Juk auksas išbandomas ugnyje,

o žmonės, kuriuos Dievas laiko vertais,

pažeminimo krosnyje.

6 Pasitikėk Dievu, ir jis tau padės;

ištiesink savo kelius ir turėk jame vilties.

7 Jūs, pagarbiai bijantys VIEŠPATIES,

pasitikėkite jo gailestingumu

ir nenutolkite, kad nenupultumėte.

8 Jūs, pagarbiai bijantys VIEŠPATIES,

pasitikėkite juo, neprarasite atlygio.

9 Jūs, pagarbiai bijantys VIEŠPATIES,

laukite jo gerų dovanų –

ilgai tveriančio džiaugsmo ir gailestingumo.

10 Pažiūrėkite į praėjusias kartas ir pasvarstykite:

ar kas nors, pasitikėjęs VIEŠPAČIU,

buvo apviltas?

Ar kas, buvęs ištikimas, pagarbiai jo bijodamas,

buvo paliktas?

Ar kas nors, šaukęsis jo pagalbos,

buvo atstumtas?

11 Užjaučiąs ir gailestingas yra VIEŠPATS;

jis atleidžia nuodėmes, jis padeda nelaimėje.

  
Išnašos:
1Sir 2,1-2,11: Tarnauti Dievui nėra įmanoma be bandymų (1 eilutė); be to, reikia būti nuoširdžiam, tvirtam ir ištikimam (2-3 eilutės). Nelaimė ir pažeminimas žmogų taurina ir parodo, ko jis vertas (4-5 eilutės). Kantrybė ir nedvejojantis pasitikėjimas Dievu atlyginamas Dievo gailestingumo ir išliekančio džiaugsmo dovanomis šiame gyvenime (6-11 eilutės). Tikėjimo bandymas yra dažna tema Šventajame Rašte. Žr. Pr 22; Job 1-2; Jok 1,2-4; Lk 11,4.
2Sir 2,12-2,18: Įspėjimas einantiesiems į tikėjimo nuolaidas kebliuose gyvenimo vingiuose ir sunkumuose. Jie pameta drąsą ir pasitikėjimą, – užtat nėra tikri savimi (12-14 eilutės). O pagarbiai bijantys Viešpaties savo klusnumu, pagarba, meile ir nusižeminimu randa gailestingumo, tolygaus Dievo didybei (15-18 eilutės).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 2