BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 25 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 3

 Siracido knyga
  
Sir 3

Vaikų pareigos tėvams

1 [i1]Vaikai, gerbkite tėvo teises;

taip elkitės, kad gyventumėte.

2 Juk VIEŠPATS pagerbia tėvą per jo vaikus

ir patvirtina motinos teises į jos sūnus.

3 Kas gerbia savo tėvą, atsilygina už nuodėmes;

4 kas gerbia savo motiną, kraunasi lobį.

5 Kas gerbia savo tėvą, džiaugsis savo vaikais,

ir kai melsis, jis bus išklausytas.

6 Kas gerbia tėvą, ilgai gyvens;

paklūsta VIEŠPAČIUI, kas neša paguodą savo motinai.

7 Kas pagarbiai bijo VIEŠPATIES, gerbia savo tėvą

ir tarnauja tėvams kaip šeimininkams.

8 Gerbk savo tėvą žodžiu ir darbu,

kad ateitų tau jo palaiminimas;

9 nes tėvo palaiminimas stiprina vaikų namus,

o motinos prakeikimas išgriauna jų pamatus.

10 Neieškok sau garbės, nuplėšdamas garbę savo tėvui,

nes tėvo gėda nėra tau jokia garbė!

11 Juk žmogui garbė, kai gerbia savo tėvą,

ir gėda vaikams negerbti savo motinos.

12 Mano vaike, rūpinkis savo tėvu jo senatvėje,

neužduok jam širdies per visą gyvenimą.

13 Net jeigu jam ir protas susilpnėtų, būk jam kantrus;

nepaniekink jo būdamas pilnas jėgų.

14 Juk gerumas tėvui nebus užmirštas, –

jis tarnaus tau kaip atnaša už nuodėmę –

įleis išliekančią šaknį.

15 Tavo nelaimės dieną jis bus prisimintas tavo naudai, –

ištirps tarsi šalna šiltame ore tavo nuodėmės.

16 Piktžodžiauja, kas savo tėvu nesirūpina,

VIEŠPATĮ pykdo, kas savo motinai širdį užgauna.

Nusižeminimas

17 [i2]Mano vaike, būk kuklus atlikdamas užduotis,

ir būsi mylimas labiau negu dovanų davėjas.

18 Kuo esi didesnis, tuo labiau nusižemink,

ir rasi malonės pas VIEŠPATĮ.

19 [i3]Daug yra didžių ir kilmingų žmonių,

bet savo užmojį jis apreiškia nusižeminusiems.

20 Juk didi yra VIEŠPATIES galybė,

bet nusižeminusieji jį garbina.

21 Nei ieškok, kas tau per sunku,

nei tyrinėk, kas viršija tavo jėgas.

22 Rūpinkis tuo, kas tau įsakyta,

nes tai, kas paslėpta, tau nesvarbu.

23 Nesikišk į dalykus, kurie tave viršija,

nes daugiau tau parodyta, nei gali tu suprasti.

24 Juk žmonių pasipūtimas daugelį nuvedė į klystkelius,

ir klaidingas galvojimas iškraipė jų sprendimą.

25 Be akies lėliukės nėra šviesos,

be žinojimo nėra išminties.

Imlumas

26 Užsispyrusi širdis ilgainiui prieis liepto galą,

o kas mėgsta pavojų, nuo pavojaus ir žus.

27 Užsispyrusi širdis patirs daug skausmo,

o nusidėjėlis krauna nuodėmę ant nuodėmės.

28 Žmogaus išdidumo ligai nėra vaisto,

nes jame piktas augalas įsišaknijęs.

29 [i4]Išmintingo žmogaus širdis brangina patarles;

atidi ausis yra išmintingo žmogaus džiaugsmas.

Išmalda vargšams

30 Kaip vanduo užgesina ugnies liepsnas,

taip išmalda atlygina už nuodėmes.

31 Kas atsilygina už gera, numato ateitį, –

nelaimės metu jis ras ramstį.

  
Išnašos:
1Sir 3,1-3,16: Be dorybių, kurios turi apibūdinti žmogaus santykį su Dievu, primenamos ypatingos pareigos – parama ir pagarba – tėvams su joms būdinga palaima (1-9 eilutės). Net seniems ir pasiligojusiems tėvams priklauso tokia pat pagarba (10-13 eilutės). Per ją atleidžiamos vaikų nuodėmės (14-15 eilutės). Atsisakymas teikti paramą ir pagarbą tėvams yra piktžodžiavimas ir užsitraukia Dievo prakeikimą (16 eilutė). Žr. Iš 20,12; Ef 6,2-3.
2Sir 3,17-3,27: Nusižeminimas padeda žmogui save teisingai vertinti (17-19 eilutės). Jo padedamas, žmogus atliks savo pareigas ir išvengs, kas viršija jo žinojimą bei jėgas (20-24 eilutės). Puikybė, kita vertus, ugdo netikros didybės jausmą, veda į klaidingus sprendimus, užsispyrimą, skausmą, nelaimę ir žūtį (23-27 eilutės).
3Sir 3,19: Kita, arba pridėtinė, eilutė taip skamba: Nors per amžius buvo daug didelių žmonių, nusižeminusiems jis apreiškė savo paslaptis. Žr. Mt 11,25-26; 1 Kor 1,26-29.
4Sir 3,29-4,10: Gailestingumas ir gerumas į vargą patekusiems žmonėms atlygina už nuodėmes ir daro žmogų mielą Dievui ir artimui.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 3