BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 21 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas romiečiamsSkyrius: 9

 Laiškas romiečiams
  
 Izraelio tautos būklė
  
Rom 9

Izraelitų pranašumai

1 Sakau tiesą Kristuje, nemeluoju, – tai liudija ir mano sąžinė Šventojoje Dvasioje, 2 kad labai liūdžiu ir nuolat širdį man skauda. 3 Man mieliau būtų pačiam būti prakeiktam ir atskirtam nuo Kristaus vietoj savo brolių, tautiečių pagal kūną. 4 Jie yra izraelitai, turintys įvaikystę, garbę, sandoras, įstatymų leidybą, Dievo garbinimą ir pažadus; 5 jiems priklauso protėviai, ir iš jų kūno atžvilgiu yra kilęs Kristus – visiems viešpataujantis Dievas, šlovingas per amžius. Amen!

  
Išnašos:
1Rom 9,8: Ne kūno kilmė, bet Dievo pašaukimas ir malonė nulemia žmogaus išganymą.
2Rom 9,11-9,13: Čia Paulius kalba ne apie asmeninę Jokūbo ir Ezavo vertę ar jų išganymą, bet apie jų palikuonių vaidmenį išganymo istorijoje. Taip pat nekalbama ir apie faraono (17 eil.) galutinę pražūtį, tik nurodoma, kad persekiotojo užsispyrimą Dievas laisvai panaudoja savo tikslams.
3Rom 9,13: Šis sakinys dėl specifinės žydų kalbos sandaros iš tiesų reiškia: Aš Jokūbą pamilau labiau už Ezavą.
4Rom 9,18: Tą užkietina – tam leidžia užkietėti.
5Rom 9,23: Nebaigtas sakinys. Reikėtų pratęsti: Tai kaip galėtume prieštarauti Dievui? – Rūstybės ... gailestingumo indai = rūstybės ar gailestingumo gavėjai.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas romiečiamsSkyrius: 9