BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 09 22 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Raudų knygaSkyrius: 2

 Raudų knyga
  
 B. JERUZALĖS BAUSMĖ
  
 Antroji rauda
  
Rd 2

2Bet  Viešpats sunaikino be gailesčio

visas Jokūbo buveines.

Įniršęs sulygino su žeme

Judo dukters tvirtoves.

Parbloškė žemėn sugėdintą

karalystę ir jos didžiūnus.

10Jod  Ziono dukters seniūnai

sėdi tylėdami ant žemės.

Dulkėmis pasibarstė sau galvą[i6]

ir apsijuosė ašutine.

Jeruzalės mergaitės

galvą žemyn nuleido.

11Kaf  Nuo ašarų aptemo man akys,

esu baisiai sukrėstas.

Širdis[i7] man plyšta

dėl mano tautos dukters sunaikinimo.

Vaikai ir kūdikiai alpsta

miesto aikštėse.

12Lamed  Savo motinų jie nesiliauja klausti:

„Kur grūdai ir vynas?“ –

kai jie alpsta kaip sužeistieji

miesto gatvėse,

kai iškvepia gyvastį

savo motinų rankose.

13Mem  Ką galiu tau pasakyti,

su kuo tave palyginti, dukra Jeruzale?

Su kuo galiu tave lyginti,

kad galėčiau tave paguosti, mergele Ziono dukra?

Platūs kaip jūra tavo griuvėsiai:

Kas gali tave išgydyti?

14Nun  Tavo pranašų tau skelbti regėjimai

buvo tušti ir apgaulingi.

Jie neatskleidė tavo kaltės,

idant sugrąžintų tau palaimą.

Jie regėjo dėl tavęs ištarmes,

tuščias ir klaidinančias.

18Zade  Šaukis širdimi Viešpaties,

dejuok, Ziono dukra!

Liek ašaras upeliais

dieną ir naktį.

Neleisk sau atsikvėpti

nei akims ilsėtis!

19Qof  Atsikelk, šaukis naktį

kiekvienos sargybos pradžioje!

Išliek savo širdį kaip vandenį

Viešpaties akivaizdoje!

Pakelk į jį rankas

dėl gyvasties savo vaikų,

{mirštančių iš bado kiekvienos gatvės kertėj}.

  
Išnašos:
1Rd 2,1-2,22: Šio skyriaus tema nusakoma pradžioje (1-oji eilutė) ir pabaigoje (22-oji eilutė): Jeruzalės sunaikinimo diena buvo Viešpaties pykčio diena. Pirmoje skyriaus pusėje šis įvykis aprašomas iš šalies (2,1-10), o antroje dalyje įkvėptasis poetas ir Zionas – Jeruzalė atsako (2,11-22).
2Rd 2,1: Izraelio didybė: Šventykla.
3Rd 2,1: Pakoja: Sandoros Skrynia (žr. 1 Kr 28,2; Ps 99,5; 132,7) ar Šventykla (žr. Ez 43,7).
4Rd 2,3: Izraelio ragus: visą Izraelio galybę, ragas – galybės ir jėgos simbolis. Žr. Rd 2,17; 1 Sam 2,10; Lk 1,69.
5Rd 2,8: Matavimo virvė: naudota ne tik statybos reikalams, bet ir darant nuosprendį, ką reikia sunaikinti. Žr. Iz 34,11; 2 Kar 21,l3.
6Rd 2,10: ... Dulkėmis pasibarstė sau galvas: atgailos ženklan. Žr. Job 2,12.
7Rd 2,11: Pažodžiui Man tulžis liejasi ant žemės: Kenčiu didelį skausmą. Žr. Job 16,l3.
8Rd 2,20: Nejaugi moterys turi valgyti savo vaisių ... ?: nuožmus badas apgultame mieste ne sykį privesdavo prie tokio kanibalizmo. Žr. Rd 4,10; 2 Kar 6,28-29; Bar 2,3; Ez 5,10.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Raudų knygaSkyrius: 2