BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 98

 Psalmynas
  
 Dievas valdo visas pasaulio tautas
  
Ps 98

1 [i1]Psalmė.

I

Giedokite VIEŠPAČIUI naują giesmę,

nes jis padarė nuostabių dalykų.

Jo dešinė ir šventumo petys[i2] laimėjo pergalę.

2 VIEŠPATS paskelbė savo išganymą,

tautoms parodė savo teisumą.

3 Jis atsiminė savo gerumą ir ištikimybę Izraelio namams,

visi žemės pakraščiai pamatė mūsų Dievo išganymą.

II

4 Visos šalys, džiaugsmingai giedokite VIEŠPAČIUI, –

užveskite džiugias šlovės giesmes!

5 Giedokite šlovės giesmę VIEŠPAČIUI su lyra;

lyra pritarkite savo skambiai giesmei.

6 Trimitais ir rago gaudesiu

kelkite džiugųjį klegesį Karaliaus, VIEŠPATIES, Artume.

  
Išnašos:
1Ps 98,1-98,9: Šlovės himnas, labai panašus į Ps 96, šlovinantis Viešpatį už Izraeliui suteiktą pergalę (I); visos tautos ir negyvoji Kūrinija turėtų sutikti Gelbėtoją su džiaugsmu (II).
2Ps 98,1: Jo dešinė ir šventumo petys: apčiuopiamas Dievo begalinės galybės aprašas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 98