BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 24 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 97

 Psalmynas
  
 Viešpaties pergalė
  
Ps 97

I

1 [i1]VIEŠPATS yra karalius! Tesidžiaugia žemė,

tedžiūgauja net tolimosios salos!

2 Jį gaubia debesys ir tamsa,

ant teisumo ir teisingumo stovi jo sostas.

3 Pirma savęs jis siunčia ugnį

ir sunaikina visus savo priešus.

4 Nuo jo žaibų nušvinta pasaulis,

žemė tai mato ir dreba.

5 VIEŠPATIES Artume kalnai tirpsta lyg vaškas, –

visa žemė – nuo Viešpaties Artumo.

6 Dangūs skelbia jo teisumą,

ir visos tautos regi jo garbę.

II

7 Visi drožinių garbintojai sugėdinami, –

tie, kurie didžiuojasi savo beverčiais stabais;

visos dieviškos būtybės[i2] prieš jį puola kniūbsčios.

8 Zionas girdi ir džiaugiasi,

Judo miestai džiūgauja dėl tavo teismų, VIEŠPATIE.

9 Nes tu, VIEŠPATIE, esi aukščiausias visoje žemėje, –

didingesnis už visus dievus.

10 VIEŠPATS myli tuos, kurie nekenčia pikto,

saugo savo ištikimųjų gyvastį, –

gelbsti juos iš nedorėlių rankos.

11 Šviesa teka teisiajam,

džiaugsmas – doros širdies žmogui.

12 O jūs, teisieji, džiaukitės VIEŠPATYJE,

dėkokite jo šventajam vardui!

  
Išnašos:
1Ps 97,1-97,12: Pirmoji šio himno dalis yra teofanija – Dievo apsireiškimas, vaizduojantis Viešpaties atėjimą teisti (I); Izraelis džiaugiasi, matydamas pagonijos sunaikinimą ir tikrųjų Dievo garbintojų atlyginimą (II).
2Ps 97,7: ... visos dieviškos būtybės: pažodžiui visi dievai. Žr. Žyd 1,6.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 97