BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 99

 Psalmynas
  
 Viešpats – šventasis Karalius
  
Ps 99

I

1 [i1]VIEŠPATS yra karalius, tesibaimina tautos!

Kerubų[i2] soste jis sėdi, tedreba žemė!

2 VIEŠPATS Zione yra didis,

virš visų tautų išaukštintas.

3 Tešlovina jos tavo didį ir baimę keliantį vardą.

Jis šventas!

II

4 Galingasis karaliau, tu mėgsti teisingumą, –

tu parodei, kas dora,

tu įvykdei, kas teisinga ir teisu Jokūbo žemėje.

5 Aukštinkite VIEŠPATĮ, mūsų Dievą,

pulkite kniūbsčia prie jo sosto pakojo.[i3]

Jis šventas!

III

6 Mozė ir Aaronas tarp jo kunigų,

ir Samuelis tarp tų, kurie šaukiasi tavo vardo.

Jie šaukėsi VIEŠPATIES, ir jis jų išklausė.

7 Kalbėjo jiems iš debesies stulpo;

jie laikėsi jo įsakų ir jiems duotų įstatų.

8 VIEŠPATIE, mūsų Dieve, tu jų išklausei, –

jiems tu buvai atlaidus Dievas,

nors reikalavai atpildo už nusikaltimus.

9 Aukštinkite VIEŠPATĮ, mūsų Dievą,

pulkite kniūbsčia prie jo šventojo kalno,

nes VIEŠPATS, mūsų Dievas, yra šventas.

  
Išnašos:
1Ps 99,1-99,9: Šlovės himnas Viešpačiui kaip karaliui. Šioje psalmėje ypač pabrėžiamas Dievo šventumas. Kiekvienas posmas baigiasi priegiesmiu (žr. 3b.5.9 eilutes). Žmonės aukština Viešpaties didybę (I), teisingą karaliavimą (II) ir jo elgesį su tautos vadovais senovėje (III).
2Ps 99,1: Kerubų ... : angelų statulos su išskleistais sparnais virš Sandoros Skrynios. Žr. Iš 25,22; 1 Sam 4,4; 2 Sam 6,2; Ps 60,2.
3Ps 99,5: ... prie jo sosto pakojo: prie pačios Sandoros Skrynios. Žr. 1 Kr 28,2; Ps 132,7.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 99