BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 91

 Psalmynas
  
 Dievas – mūsų Užuovėja
  
Ps 91

I

1 [i1]Kas tik gyvena Aukščiausiojo pastogėje,

pasilieka Visagalio pavėsy,

2 sakys VIEŠPAČIUI: „Mano Dieve,

mano prieglauda ir tvirtove, tavimi pasitikiu!“

3 Juk jis yra tas,

kuris tave išgelbės nuo medžiotojo kilpos

ir nuo mirtį nešančio maro.

4 Savo sparnų plunksnomis jis tave uždengs, –

po jo sparnais rasi prieglaudą,

jo ištikimybė yra dengiantis skydas.

5 Nereikės tau bijoti nakties klaiko

nei strėlės, iššautos dieną,

6 nei maro, sėlinančio tamsoje,

nei rykštės, čaižančios vidudienį.

10 užtat neištiks tavęs žala,

nepalies tavo palapinės nelaimė.

11 Juk jis[i3] palieps savo angelams,

kad saugotų tave visur, kur tik eitumei.

  
Išnašos:
1Ps 91,1-91,16: Psalmininkas gausiais įvaizdžiais aprašo malones, kurias patirs pasitikintysis Dievu (I); psalmės užsklandoje pats Dievas patvirtina psalmininko žodžius (II).
2Ps 91,8: Dievu pasitikintis žmogus matys šias rykštes ir nelaimes, pats būdamas Dievo nuo jų apsaugotas.
3Ps 91,11-91,12: Šiuos žodžius cituoja Šėtonas, gundydamas Kristų neišmintingai pasitikėti Dievo Apvaizda. Angelų sargų tiesa yra dažnai minima Senajame Testamente. Žr. Pr 24,7; Iš 23,20; Ps 34,8.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 91