BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 13 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 91

 Psalmynas
  
 Dievas – mūsų Užuovėja
  
Ps 91

I

1 [i1]Kas tik gyvena Aukščiausiojo pastogėje,

pasilieka Visagalio pavėsy,

2 sakys VIEŠPAČIUI: „Mano Dieve,

mano prieglauda ir tvirtove, tavimi pasitikiu!“

10 užtat neištiks tavęs žala,

nepalies tavo palapinės nelaimė.

11 Juk jis[i3] palieps savo angelams,

kad saugotų tave visur, kur tik eitumei.

12 Savo rankomis jie neš tave,

kad kojos į akmenį neužsigautum.

13 Sumindžiosi liūtą ir gyvatę,

sutrypsi liūtuką ir slibiną.

II

14 „Kas mane myli, tą gelbėsiu, –

saugosiu jį, nes jis žino mano vardą.

15 Kai jis manęs šauksis, jo išklausysiu, –

su juo būsiu varge,

jį išgelbėsiu, pagerbsiu.

  
Išnašos:
1Ps 91,1-91,16: Psalmininkas gausiais įvaizdžiais aprašo malones, kurias patirs pasitikintysis Dievu (I); psalmės užsklandoje pats Dievas patvirtina psalmininko žodžius (II).
2Ps 91,8: Dievu pasitikintis žmogus matys šias rykštes ir nelaimes, pats būdamas Dievo nuo jų apsaugotas.
3Ps 91,11-91,12: Šiuos žodžius cituoja Šėtonas, gundydamas Kristų neišmintingai pasitikėti Dievo Apvaizda. Angelų sargų tiesa yra dažnai minima Senajame Testamente. Žr. Pr 24,7; Iš 23,20; Ps 34,8.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 91