BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 09 28 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 89

 Psalmynas
  
 Dievo sandora su Dovydu
  
Ps 89

4 Tu pasakei: „Aš sudariau sandorą su savo išrinktuoju,

prisiekiau savo tarnui Dovydui:

5 'Tavo palikuonis bus visuomet karalius;

patvirtinsiu tavo sostą visoms kartoms'“. {Sela}

29 Per amžius remsiu jį savo ištikima meile,

mano sandora su juo liks visados tvirta.

30 Padarysiu jo palikuonis amžinus,

ir jo sostas bus kaip dangaus dienos.[i10]

31 [i11]Jei jo vaikai nusigręžtų nuo mano Mokymo

ir negyventų pagal mano įsakus,

32 jei jie laužytų mano įstatus

ir nesilaikytų mano įsakymų,

33 tada bausiu jų nusikaltimą rykšte

ir jų kaltę botago kirčiais.

34 Bet savo gerumo jam neatšauksiu,

savo ištikimybės nesulaužysiu.

  
Išnašos:
1Ps 89,1-89,53: Psalmė iš Babilonijos tremties ar potremtinio laikotarpio, bet sukurta iš ankstyvesnių šaltinių. Paskelbęs savo temą – Dievo sandora su Dovydu (I), – psalmininkas šlovina Viešpatį žodžiais, primenančiais senesnius himnus (II). Dievo pažadai Dovydui, pasakojami 2 Sam 7,8-16 skaitinyje, gana išsamiai atpasakojami (III), sugretinant juos su liūdna psalmininko laikų padėtimi (IV), kai Dievas, rodos, yra užmiršęs savo pažadus (V).
2Ps 89,2: ... gerumo darbus: amžinos dinastijos pažadas Dovydui per pranašą Nataną (žr. 50-ąją eilutę).
3Ps 89,6-89,9: ... šventųjų sueigoje ... šventųjų taryboje: dangiškos dvasios – būtybės (žr. 7-ąją eilutę). Pažodžiui Dievo sūnų ...
4Ps 89,11: ... Rahabą: mitologinė jūros pabaisa, kurios vardu Šventajame Rašte ženklinamas poetinis pradinio chaoso įasmeninimas. Žr. Pr 1,2.6-7. Čia tuo vardu ženklinama Dievo viešpatavimas jūrai ir visiems maištingiems kūriniams. Žr. Job 9,13; 26,12; Ps 74,13-14; 87,4; Iz 51,9.
5Ps 89,13: Šiaurė ir pietūs ... : hebrajiškai Zafon{as} ir Jamin{as} – vardai šventųjų kalnų. Zafonas yra šiaurėje. Žr. Ps 48,3; Iz 14,13. Bet Jamino kalnas nėra žinomas. Turbūt šis vardas yra pietuose esančio Sinajaus kalno sinonimas.
6Ps 89,16: ... džiugųjį šauksmą: šauksmas buvo būdingas liturginis izraeliečių pamaldų pradas.
7Ps 89,20: ... savo ištikimiesiems: pranašui Natanui ir karaliui Dovydui.
8Ps 89,26: ... Jūros ... Upių: Viduržemio jūra vakaruose ir Eufrato upė bei jos intakai rytuose. Leis jam apglėbti visą kraštą – nuo jūros ligi upių.
9Ps 89,26: ... Jūros ... Upių: Viduržemio jūra vakaruose ir Eufrato upė bei jos intakai rytuose. Leis jam apglėbti visą kraštą – nuo jūros ligi upių.
10Ps 89,30: ... kaip dangaus dienos: toks pastovus kaip saulė dangaus skliaute. Žr. Ps 72,5.17 ir šio skyriaus 37-38 eilutes.
11Ps 89,31-89,38: Dievo pažadai Dovydui buvo iš dalies laikini ir iš dalies neatšaukiami. Laikini, nes Dovydo palikuonys nevykdė sandoros įpareigojimų; neatšaukiami, nes pažadai visapusiškai išsipildo Jėzuje, Dievo Mesijuje, kuris yra Dovydo sūnus.
12Ps 89,53: Šis Dievo pagarbinimas – doksologija – nėra psalmės dalis. Jis užbaigia Trečiąją Psalmyno knygą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 89