BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 88

 Psalmynas
  
 Aimana ir malda sielvarte
  
Ps 88

1 [i1]Giesmė. Koraho sūnų psalmė.

Kaip „Mahalat leannot“. Hemano Ezrahito poema.

I

2 VIEPATIE Dieve, mano Gelbėtojau,

dieną ir naktį tavęs šaukiuosi.

3 Išgirsk mano maldą,

klausykis mano pagalbos šauksmo,

4 nes tiek daug nelaimių mane apniko,

kad esu ant Šeolo slenksčio.

5 Žmonės mano, kad aš toks,

kuriam lemta žengti į Duobę;

esu lyg bejėgis žmogus,

6 tarsi paliktas tarp mirusiųjų,

lyg savo kape gulintys užmuštieji,

tarsi tie, kurių daugiau nebeatsimeni,

nes jie atskirti nuo tavo pagalbos.

7 Įstūmei mane į patį Duobės dugną,

į tamsią jos gelmių prarają.

8 Tavo pyktis mane baisiai slegia,

ant manęs virsta visos tavo mūšos bangos. {Sela}

9 Atstūmei nuo manęs visus mano pažįstamus, –

jiems padarei mane šlykštų.

Esu įkalintas ir negaliu beišeiti.

II

10 Mano akys temsta iš širdgėlos;

šaukiuosi tavęs, VIEŠPATIE, kas dieną,

su malda tiesiu į tave rankas.

11 [i2]Argi darai stebuklus mirusiesiems?

Nejau šešėliai kelsis tavęs šlovinti? {Sela}

12 Argi apie tavo gerumą bus pasakojama kape

ar apie tavo ištikimybę Abadone?[i3]

13 Nejau tavo stebuklai apsakomi mirties tamsybėse.

ir tavo teisumas – užmaršties šalyje?

III

14 O aš, VIEŠPATIE, šaukiuosi tavęs,

kas rytą tave sveikina mano malda.

15 O VIEŠPATIE, kodėl mane atstumi?

Savo veidą kodėl slepi nuo manęs?

16 Nuo jaunystės kenčiu ir esu arti mirties, –

tavo klaiko našta mane pribloškia.

17 Tavo įniršis mane sukrečia,

tavo siaubas mane naikina.

18 Lyg potvynis jie skandina mane visą dieną,

iš visų pusių jie mane apstoja.

19 Tu padarei, kad manęs vengia draugas ir kaimynas, –

kur tik esu aš, ten visuomet tamsu.

  
Išnašos:
1Ps 88,1-88,19: Malda žmogaus sunkios ligos patale. Psalmininkas skundžiasi, kad Dievas, rodos, jį paliko (I); primena Viešpačiui, kad numiręs jis nebegalės daugiau Dievo garbinti (II), ir karčiai apverkia savo būklę (III).
2Ps 88,11-88,13: Žr. Ps 6,6 paaiškinimą.
3Ps 88,12: ... Abadone: Pražūties vietoje – Šeole.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 88