BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 87

 Psalmynas
  
 Zionas – visų tautų namai
  
Ps 87

2 VIEŠPATS Ziono vartus[i2] myli labiau,

negu visas kitas Jokūbo žemės buveines.

3 Klausykis, Dievo mieste, nuostabiųjų dalykų,

kuriuos jis apie tave sako: {Sela}

4 „Tarp tų, kurie mane pripažįsta,

įrašysiu Rahabą[i3] ir Babiloną;

ir Filistijos, ir Tyro bei Kušo[i4] žmones

skaičiuosiu tarp Jeruzalės gyventojų“.

5 Bet apie Zioną bus sakoma:[i5]

„Visos tautos gimė jame,

nes pats Aukščiausiasis jį įkūrė“.

6 VIEŠPATS įrašys tautų sąraše:

„Ta yra ten gimusi“. {Sela}

7 Ir visi, šokdami iškilmių šokį, giedos:

„Tavyje yra mano šaknys“.

  
Išnašos:
1Ps 87,1-87,7: Ziono giesmė, išaukštinanti šventąjį Jeruzalės miestą kaip visų žemės tautų dvasinius namus.
2Ps 87,2: ... Ziono vartus: patį miestą. Įprastas hebrajiškas raiškos būdas dalimi ženklinti visumą.
3Ps 87,4: ... Rahab{ą}: jūros pabaisos vardas, čia poeto vartojamas Egiptui ženklinti. Žr. Ps 89,11; Iz 30,7.
4Ps 87,4: ... bei Kušo: Etiopijos.
5Ps 87,5: Bet apie Zioną bus sakoma ... : Tautų apaštalas Paulius turbūt turėjo mintyje šią eilutę, rašydamas apie Jeruzalę, kuri yra mūsų motina (Gal 4,26).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 87